Belangrijk bericht m.b.t. aanmeldingen

Omwille van de lange wachtlijsten is er vanaf 1/09/2023 een aanmeldingsstop (ook voor heraanmeldingen) voor de kinderen van 0 tot 18 jaar in CAR Spermalie, dit voor het schooljaar 2023-2024. Met uitzondering van de doelgroep kinderen en volwassenen met gehoorstoornissen, die blijvend kunnen aanmelden.

 

In april 2024 zullen we communiceren op de website vanaf wanneer er terug aangemeld kan worden.

 

De wachtlijsten blijven een schrijnende situatie voor alle kinderen die wachten op hulp.

We blijven dan ook aan de overheid uitbreiding vragen, we krijgen tot op heden geen perspectieven.

 

Tot 31/08/2023 kan elk kind, ongeacht het onderwijstype, aangemeld worden volgens onderstaande aanmeldingscriteria.

Aanmeldingscriteria kleuterwerking

 • Kinderen vanaf 18 maand tot eind tweede kleuterklas (mag ook tweede kleuter bis zijn) kunnen worden aangemeld indien ze behoren tot de doelgroepen binnen onze conventie met het Departement Zorg, met name:
  • (vermoeden van) mentale beperking
  • (vermoeden van) taalstoornis*
  • (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS)
  • (vermoeden van) aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
  • (vermoeden van) coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) *
  • (vermoeden van) niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • (vermoeden van) hersenverlamming (CP)
  • (vermoeden van) gedragsstoornis.

 

* Deze stoornissen dienen samen voor te komen met een andere problematiek

Aanmeldingscriteria werking leerplichtige kinderen

 • Kinderen in de derde kleuterklas tot en met het tweede leerjaar (mag ook tweede leerjaar bis zijn) kunnen worden aangemeld indien ze behoren tot de doelgroepen binnen onze conventie met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, met name
  • (vermoeden van) mentale beperking
  • (vermoeden van) taalstoornis*
  • (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS)
  • (vermoeden van) aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
  • (vermoeden van) specifieke leerstoornis* 
  • (vermoeden van) coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)*
  • (vermoeden van) niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • (vermoeden van) hersenverlamming (CP)
  • (vermoeden van) gedragsstoornis.

 

 • Kinderen vanaf het derde leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar kunnen enkel aanmelden als er reeds een diagnose werd gesteld zoals mentale beperking, taalstoornis*, ASS, ADHD, specifieke leerstoornis*, DCD*, NAH, CP, gedragsstoornis. Kinderen zonder diagnose dienen we eerst door te verwijzen voor het stellen van een diagnose. 

 

 • Kwam uw kind reeds in het verleden op therapie: een heraanmelding na onderbreking van de therapie is mogelijk tot en met het eerste middelbaar.

 

* Deze stoornissen dienen samen voor te komen met een andere problematiek

Aanmeldingscriteria werking gehoor

Iedereen tussen 0 en 99 jaar met een diagnose van gehoorverlies van meer dan 40 dB aan beide oren, alsook mensen die in aanmerking komen voor terugbetaling van een cochleair implantaat of die een implantatie op de hersenstam hebben ondergaan.