Belangrijke informatie m.b.t. aanmeldingen

Na de genoodzaakte aanmeldingsstop voor peuters, kleuters en lagere schoolkinderen, zijn we blij te kunnen meedelen dat aanmelden binnenkort weer mogelijk is.

 

Aanmelden zal opnieuw kunnen via deze webpagina vanaf donderdag 01/08/24 om 10u. 

De aanmeldingen worden chronologisch opgenomen. 

 

Kinderen en volwassenen met gehoorstoornissen kunnen hieronder blijvend aanmelden

Volgens onze conventie, onderzoeken we enkel gebruikers (kinderen en volwassenen) met het oog op het volgen van therapie in ons centrum.

Enkel diagnostisch onderzoek uitvoeren, zonder de bedoeling om therapie te starten, is niet mogelijk.

 

Een multidisciplinaire hulpvraag moet aanwezig zijn.​​​​​​ Dit betekent dat er hulpvragen moeten zijn op verschillende domeinen (bv. logopedisch, kinesitherapeutisch, psychologisch, enz…). Er moet ook voldoende motivatie zijn bij de gebruikers.

 

Eenmaal er een afspraak is voor onderzoek, vragen we aan de gebruiker zich uit te schrijven op de wachtlijst voor onderzoek bij eventuele andere Centra Ambulante Revalidatie.

 

Als tweedelijnsdienst werken wij op verwijzing.

Een externe verwijzer kan een arts zijn (zonder onderscheid naar specialisatie), het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of een eerstelijnsactor uit de welzijns- of gezondheidssector.

 

De verwijzer dient daartoe een verwijsbrief op te stellen:

 • voor verwijzers: klik hier voor een blanco verwijsbrief
 • Opgelet: deze verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 6 maanden, in te tijd terug te rekenen vanaf de intakedatum.
 • Op het moment dat de intakedatum kan gepland worden (na aanmelding via de website en wachttijd), krijgt de gebruiker tevens een blanco verwijsbrief toegestuurd om te laten invullen door de verwijzer.
 • De gebruiker dient deze ingevulde verwijsbrief mee te brengen naar de intake.

Aanmeldingscriteria kleuterwerking

 • Kinderen vanaf 18 maand tot eind tweede kleuterklas (mag ook tweede kleuter bis zijn) kunnen worden aangemeld indien ze behoren tot de doelgroepen binnen onze conventie met het Departement Zorg, met name:
  • (vermoeden van) mentale beperking
  • (vermoeden van) taalstoornis*
  • (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS)
  • (vermoeden van) aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
  • (vermoeden van) coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) *
  • (vermoeden van) niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • (vermoeden van) hersenverlamming (CP)
  • (vermoeden van) gedragsstoornis.

 

* Deze stoornissen dienen samen voor te komen met een andere problematiek

Aanmeldingscriteria werking leerplichtige kinderen

 • Kinderen in de derde kleuterklas tot en met het tweede leerjaar (mag ook tweede leerjaar bis zijn) kunnen worden aangemeld indien ze behoren tot de volgende doelgroepen binnen onze conventie met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, met name
  • (vermoeden van) mentale beperking
  • (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS)
  • (vermoeden van) aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
  • (vermoeden van) niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • (vermoeden van) hersenverlamming (CP)
  • (vermoeden van) gedragsstoornis
  • (vermoeden van) taalstoornis * (aanmelden is enkel mogelijk op het moment dat het kind in de 3de kleuterklas of de 3de kleuterklas bis zit)
  • (vermoeden van) coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) * (aanmelden is enkel mogelijk op het moment dat het kind in de 3de kleuterklas of de 3de kleuterklas bis zit)

 

* Om in aanmerking te komen voor diagnostiek en therapie binnen het CAR dienen deze  stoornissen ofwel samen voor te komen met een ander stoornis, ofwel ernstige repercussies te hebben op het functioneren in meerdere domeinen van het dagelijks leven of verzwaard te worden door negatieve contextfactoren.

 

 • Kinderen vanaf het derde leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar kunnen enkel aanmelden als er reeds een diagnose werd gesteld zoals mentale beperking, ASS, ADHD, NAH, CP, gedragsstoornis. Kinderen zonder diagnose dienen we eerst door te verwijzen voor het stellen van een diagnose. 

 

 • Kwam uw kind reeds in het verleden op therapie: een heraanmelding na onderbreking van de therapie is mogelijk tot en met het eerste middelbaar.

Aanmeldingscriteria werking gehoor

Iedereen tussen 0 en 99 jaar met een vermoeden van of een diagnose van gehoorverlies van meer dan 40 dB aan beide oren, alsook mensen die in aanmerking komen voor terugbetaling van een cochleair implantaat of die een implantatie op de hersenstam hebben ondergaan.