Aanmeldingscriteria kleuterwerking

 

 • Kinderen van 0 jaar tot eind tweede kleuterklas (mag ook tweede kleuter bis zijn) kunnen worden aangemeld. 
 • Dit voor alle doelgroepen binnen onze conventie met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, met name 
  • (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS) 
  • (vermoeden van) aandachtsproblemen met hyperactiviteit (ADHD) 
  • (vermoeden van) mentale beperking 
  • (vermoeden van) hersenverlamming (CP) 
  • (vermoeden van) niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
  • (vermoeden van) gedragsstoornis 
  • (vermoeden van) complexe ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld dyspraxie (DCD), dysfasie, psychosociale problematiek... met een uitval op minimaal 2 ontwikkelingsdomeinen) 

 

Aanmeldingscriteria werking leerplichtige kinderen

 • Kinderen in de derde kleuterklas tot en met het tweede leerjaar (mag ook tweede leerjaar bis zijn) kunnen worden aangemeld indien ze behoren tot de doelgroepen binnen onze conventie met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, met name
  • (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS) 
  • (vermoeden van) aandachtsproblemen met hyperactiviteit (ADHD) 
  • (vermoeden van) mentale beperking 
  • (vermoeden van) hersenverlamming (CP) 
  • (vermoeden van) niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
  • (vermoeden van) gedragsstoornis 
  • Kinderen vanaf de derde kleuterklas, met een (vermoeden van een) een andere ontwikkelingsstoornis (bv. dyspraxie (DCD), dysfasie, psychosociale problematiek...) kunnen niet worden aangemeld. Deze kinderen verwijzen we door naar de privé-logopedist, privé-kinesitherapeut, privé-psycholoog... of naar een andere voorziening, bijvoorbeeld een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). 
 • Kinderen vanaf het derde leerjaar tem zesde leerjaar kunnen enkel aanmelden als er reeds een diagnose werd gesteld, zoals ASS, ADHD, mentale beperking, CP, NAH, gedragsstoornis. Kinderen zonder diagnose dienen we eerst door te verwijzen voor het stellen van een diagnose. 

 

 • Kwam uw kind reeds in het verleden op therapie: Een heraanmelding na onderbreking van de therapie is mogelijk tot en met het eerste middelbaar.

 

Aanmeldingscriteria werking gehoor

Iedereen tussen 0 en 99 jaar met een diagnose van gehoorverlies van meer dan 40 dB aan beide oren, alsook mensen die in aanmerking komen voor terugbetaling van cochleaire implantatie, komen in aanmerking voor multidisciplinair onderzoek en therapie.