BuBaO HET ANKER

BuBaO Het Anker is een basisschool die aangepast onderwijs biedt aan kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen en kinderen met een autismespectrumstoornis met een normale begaafdheid. Er is een nauwe samenwerking met het begeleidingscentrum.

Buitengewone accenten in ons onderwijs:

 • Kleine klassen en groepen met grote aandacht voor basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • Methodieken aangepast aan de doelgroep
 • Open communicatie
 • Ouders betrekken in het leertraject
 • Bijzondere aandacht voor het leren leren en je sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aandacht voor je talenten en interesses
 • Rustgevende en prikkelarme infrastructuur
 • Gestructureerde speel- en leeromgeving midden in de groene natuur
 • Een duidelijke visie rond omgaan met moeilijk gedrag, geënt op herstel- en oplossingsgericht handelen
 • Individuele handelingsplan afgestemd op jouw ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften
 • Flexibele trajecten op maat
 • Een ervaren en betrokken schoolteam van leerkrachten en een trajectbegeleider onderwijs, aangevuld met diverse therapeuten en begeleiders hetzij binnen de school, hetzij vanuit de samenwerking met het begeleidingscentrum.

Je kan (onder bepaalde voorwaarden) gebruik maken van het gratis collectief schoolbusvervoer. 

Twee kindjes staan recht naast stoel en ene kind zwaait naar camera

Schooluren

Maandag

10u20-16u00

Dinsdag

8u50-16u00

Woensdag

8u50-12u25

Donderdag

8u50-16u00

Vrijdag

8u50-15u35

Er wordt beperkt opvang voorzien op de school zelf, daarnaast wordt samengewerkt met externe partners (voor wie geen gebruik maakt van het begeleidingscentrum).

Inschrijven

Voor meer informatie over inschrijven voor BuBaO Het Anker voor het lopende schooljaar 2023-2024, gelieve contact op te nemen met de school via

050 39 09 35 of bubao-hetanker@de-kade.be.

Vrije plaatsen schooljaar 2023-2024

 • Type 3 kleuter *: volzet.

 • Type 9 kleuter *: volzet.

 • Type 3 lager *: volzet.

 • Type 9 lager *: volzet.

 • Type 7 lager *: nog vrije plaatsen.

* Bij vragen over uitzonderingen, wachtlijst, plaatsen in het begeleidingscentrum... gelieve ons te contacteren via de gegevens hieronder. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

Schoolreglement

Heldere afspraken zorgen voor een goede sfeer en doen het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers vlot verlopen.

Contact

Het Anker

Beisbroekdreef 12

8200 Sint Andries

050 39 09 35

 • Type 3: kleuter en lager onderwijs
 • Type 9: kleuter en lager onderwijs

 

bubao-hetanker@de-kade.be

 

We werken samen met het CLB: https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens