BuBaO (Buitengewoon Basisonderwijs) HET ANKER

BuBaO Het Anker is een basisschool die aangepast onderwijs biedt aan kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen en kinderen met een autismespectrumstoornis met een normale begaafdheid. De school bestaat uit twee campussen: campus Het Anker (Sint-Andries) en campus De Polder (Sint-Kruis). Er is een nauwe samenwerking met het begeleidingscentrum.

Buitengewone accenten in ons onderwijs:

 • Kleine klassen en groepen met grote aandacht voor basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • Methodieken aangepast aan de doelgroep
 • Open communicatie
 • Ouders betrekken in het leertraject
 • Bijzondere aandacht voor het leren leren en je sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aandacht voor je talenten en interesses
 • Rustgevende en prikkelarme infrastructuur
 • Gestructureerde speel- en leeromgeving midden in de groene natuur
 • Een duidelijke visie rond omgaan met moeilijk gedrag, geënt op herstel- en oplossingsgericht handelen
 • Individuele handelingsplan afgestemd op jouw ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften
 • Flexibele trajecten op maat
 • Een ervaren en betrokken schoolteam van leerkrachten en een trajectbegeleider onderwijs, aangevuld met diverse therapeuten en begeleiders hetzij binnen de school, hetzij vanuit de samenwerking met het begeleidingscentrum.

Je kan (onder bepaalde voorwaarden) gebruik maken van het gratis collectief schoolbusvervoer. 

Twee kindjes staan recht naast stoel en ene kind zwaait naar camera

Ondersteuning in de gewone school

BuBaO Het Anker maakt deel uit van het Ondersteuningsnetwerk Noord voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen en leerlingen met autisme in het gewoon basisonderwijs.

 

Wil je hierover meer informatie? Mail naar info@netwerknoord.be.

Schooluren

Maandag

10u20-16u00

Dinsdag

8u50-16u00

Woensdag

8u50-12u25

Donderdag

8u50-16u00

Vrijdag

8u50-15u35

Er wordt beperkt opvang voorzien op de school zelf, daarnaast wordt samengewerkt met externe partners (voor wie geen gebruik maakt van het begeleidingscentrum).

Inschrijven

Voor welke onderwijstype en vestiging inschrijven?

 

Je kunt inschrijven voor de volgende vestigingen van BuBaO Het Anker:

 • Het Anker T9 en T3, kleuter en lager (Sint-Andries Brugge)
 • De Polder T9 lager (Sint-Kruis Brugge)
 • Spermalie T7 lager (Brugge centrum)

Het is mogelijk om voor verschillende vestigingen in één keer in te schrijven.

 

Inschrijvingen voor het lopende schooljaar 2022-2023 in BuBaO Het Anker.

 

Voor T9 en T3 kan nog steeds digitaal ingeschreven worden via deze link.

Voor inschrijvingen T7 kan je inschrijven via deze link.

Als er geen plaats is, kom je op een wachtlijst terecht.

 

Meer informatie over de privacyregeling bij inschrijving kan je hier terugvinden.

 

Inschrijvingen voor het volgende schooljaar 2023-2024 in BuBaO Het Anker.

 

In de komende weken zullen we hier meer informatie delen over inschrijvingsdatum en -link.

Zijn er nog vrije plaatsen in de school voor schooljaar 2022-2023?

 • Type 3 kleuter *: volzet.

 • Type 9 kleuter *: volzet.

 • Type 3 lager *: volzet.

 • Type 9 lager campus Het Anker *: volzet.

 • Type 9 lager campus De Polder *: volzet.

 • Type 7 lager *: volzet.

* (Bij vragen over inschrijving, wachtlijst, dagopvang of verblijf, gelieve ons te contacteren, dan bespreken we de mogelijkheden.)

Schoolreglement

Heldere afspraken zorgen voor een goede sfeer en doen het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers vlot verlopen.

Busreglement

Contact

Het Anker (hoofdcampus)

Beisbroekdreef 12

8200 Sint Andries

050 39 09 35

 • Type 3: kleuter en lager onderwijs
 • Type 9: kleuter en lager onderwijs

 

De Polder (vestigingsplaats)

Polderstraat 78

8310 Sint Kruis

050 69 26 24

 • Type 9: lager onderwijs

 

bubao-hetanker@de-kade.be

 

We werken samen met het CLB: https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens