BuBaO HET ANKER

BuBaO Het Anker is een basisschool die aangepast onderwijs biedt aan kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen (Type 3), aan kinderen met een autismespectrumstoornis met een normale begaafdheid (Type 9) en aan kinderen met een auditieve beperking of kinderen met een spraak- of taalstoornis (Type 7). 

 

Er is een nauwe samenwerking met Campus De Polder, Campus Spermalie en het begeleidingscentrum.

Buitengewone accenten in ons onderwijs:

 • Kleine klassen en groepen met grote aandacht voor basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • Methodieken aangepast aan de doelgroep
 • Open communicatie
 • Ouders betrekken in het leertraject
 • Bijzondere aandacht voor het leren leren en je sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aandacht voor je talenten en interesses
 • Rustgevende en prikkelarme infrastructuur
 • Gestructureerde speel- en leeromgeving midden in de groene natuur
 • Een duidelijke visie rond omgaan met moeilijk gedrag, geënt op herstel- en oplossingsgericht handelen
 • Individuele handelingsplan afgestemd op jouw ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften
 • Flexibele trajecten op maat
 • Een ervaren en betrokken schoolteam van leerkrachten en een trajectbegeleider onderwijs, aangevuld met diverse therapeuten en begeleiders hetzij binnen de school, hetzij vanuit de samenwerking met het begeleidingscentrum.

Je kan (onder bepaalde voorwaarden) gebruik maken van het gratis collectief schoolbusvervoer. 

Schooluren

Maandag

10u20-16u00

Dinsdag

8u50-16u00

Woensdag

8u50-12u25

Donderdag

8u50-16u00

Vrijdag

8u50-15u35

Er wordt beperkt opvang voorzien op de school zelf, daarnaast wordt samengewerkt met externe partners (voor wie geen gebruik maakt van het begeleidingscentrum).

Inschrijven

Voor meer informatie over inschrijven voor BuBaO Het Anker voor het lopende schooljaar 2023-2024, gelieve contact op te nemen met de school via

050 39 09 35 of bubao-hetanker@de-kade.be.

Inschrijvingen voor volgend schooljaar 2024-2025 gaan door op onderstaande data:

 • Inschrijvingen met voorrang (broers/zussen van reeds schoollopende kinderen, kinderen van personeel): 29/04/2024 t.e.m.17/05/2024

 • Start vrije inschrijvingen: 22/05/2024

 

Verdere details m.b.t. inschrijvingslinken en benodigde info voor inschrijving volgen in de komende weken.

Vrije plaatsen schooljaar 2023-2024

 • Type 3 kleuter *: volzet.

 • Type 9 kleuter *: volzet.

 • Type 3 lager *: volzet.

 • Type 9 lager *: volzet.

 • Type 7 lager *: volzet.

* Bij vragen over uitzonderingen, wachtlijst, plaatsen in het begeleidingscentrum... gelieve ons te contacteren via de gegevens hieronder. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

Schoolreglement

Heldere afspraken zorgen voor een goede sfeer en doen het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers vlot verlopen.

Contact

BuBaO Het Anker

Beisbroekdreef 12

8200 Sint Andries

 • Type 3: kleuter en lager onderwijs
 • Type 9: kleuter en lager onderwijs

 

Campus De Polder

Polderstraat 78

8310 Sint Kruis

 • Type 9: lager onderwijs

 

Campus Spermalie

Oliebaan 2

8000 Brugge

 • Type 7: kleuter en lager onderwijs

 

050 39 09 35

bubao-hetanker@de-kade.be

 

We werken samen met het CLB: https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens