BuBaO HET ANKER

BuBaO Het Anker is een basisschool die aangepast onderwijs biedt aan kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen en kinderen met een autismespectrumstoornis met een normale begaafdheid. De school bestaat uit twee campussen: campus Het Anker (Sint-Andries) en campus De Polder (Sint-Kruis). Er is een nauwe samenwerking met het begeleidingscentrum.

Buitengewone accenten in ons onderwijs:

 • Kleine klassen en groepen met grote aandacht voor basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • Methodieken aangepast aan de doelgroep
 • Open communicatie
 • Ouders betrekken in het leertraject
 • Bijzondere aandacht voor het leren leren en je sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aandacht voor je talenten en interesses
 • Rustgevende en prikkelarme infrastructuur
 • Gestructureerde speel- en leeromgeving midden in de groene natuur
 • Een duidelijke visie rond omgaan met moeilijk gedrag, geënt op herstel- en oplossingsgericht handelen
 • Individuele handelingsplan afgestemd op jouw ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften
 • Flexibele trajecten op maat
 • Een ervaren en betrokken schoolteam van leerkrachten en een trajectbegeleider onderwijs, aangevuld met diverse therapeuten en begeleiders hetzij binnen de school, hetzij vanuit de samenwerking met het begeleidingscentrum.

Je kan (onder bepaalde voorwaarden) gebruik maken van het gratis collectief schoolbusvervoer. 

Twee kindjes staan recht naast stoel en ene kind zwaait naar camera

Ondersteuning in de gewone school

BuBaO Het Anker maakt deel uit van het Ondersteuningsnetwerk Noord voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen en leerlingen met autisme in het gewoon basisonderwijs.

 

Wil je hierover meer informatie? Mail naar info@netwerknoord.be.

Schooluren

Maandag

10u20-16u00

Dinsdag

8u50-16u00

Woensdag

8u50-12u25

Donderdag

8u50-16u00

Vrijdag

8u50-15u35

Er wordt beperkt opvang voorzien op de school zelf, daarnaast wordt samengewerkt met externe partners (voor wie geen gebruik maakt van het begeleidingscentrum).

Inschrijven

Onderwijstypes en vestigingen

 

Je kunt je registreren om in te schrijven voor de volgende vestigingen van BuBaO Het Anker:

 • Het Anker Type 9 en Type 3, kleuter en Lager Onderwijs (Sint-Andries Brugge)
 • De Polder Type 9 Lager Onderwijs (Sint-Kruis Brugge)
 • Spermalie Type 7 Lager Onderwijs (Brugge centrum)

Het is mogelijk om voor verschillende vestigingen in één keer in te schrijven.

 

Inschrijven voor het volgend schooljaar 2023-2024

 

OPGELET: onderstaande linken werken pas bij de start van de inschrijvingen!

 

Voor Type 3 en type 9 onderwijs zijn er 2 inschrijfperiodes:

 • Inschrijvingen met voorrang (broers/zussen van reeds school lopende kinderen en kinderen van personeel):

Vanaf maandag 08/05/2023 om 8u tot en met vrijdag 26/05/2023 om 18u via deze link

 • Open inschrijvingen:

Vanaf dinsdag 30/05/2023 om 8u via deze link.

 

Voor Type 7 onderwijs zijn er 2 inschrijfperiodes:

 • Inschrijvingen met voorrang (broers/zussen van reeds school lopende kinderen en kinderen van personeel):

Vanaf maandag 08/05/2023 om 8u tot en met vrijdag 26/05/2023 om 18u via deze link

 • Open inschrijvingen:

Vanaf dinsdag 30/05/2023 om 8u via deze link.

 

Snelheid bij het registreren is belangrijk. Er wordt namelijk ingeschreven volgens chronologie van de binnengekomen registraties en beschikbare plaatsen. Bereid je daarom voor en bekijk hier alvast de info die je zal nodig hebben:

 

Registratie voltooid? Wij houden je op de hoogte!

We contacteren jullie binnen de week om je inschrijving al dan niet te bevestigen. Is de inschrijving gelukt, dan spreken we een moment af om de inschrijving op school verder af te ronden. 

Vrije plaatsen schooljaar 2023-2024

 • Type 3 kleuter *: volzet.

 • Type 9 kleuter *: volzet.

 • Type 3 lager *: volzet.

 • Type 9 lager campus Het Anker *: volzet.

 • Type 9 lager campus De Polder *: nog vrije plaatsen.

 • Type 7 lager *: nog vrije plaatsen.

* Bij vragen over uitzonderingen, wachtlijst, plaatsen in het begeleidingscentrum... gelieve ons te contacteren via de gegevens hieronder. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

Schoolreglement

Heldere afspraken zorgen voor een goede sfeer en doen het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers vlot verlopen.

Busreglement

Contact

Het Anker (hoofdcampus)

Beisbroekdreef 12

8200 Sint Andries

050 39 09 35

 • Type 3: kleuter en lager onderwijs
 • Type 9: kleuter en lager onderwijs

 

De Polder (vestigingsplaats)

Polderstraat 78

8310 Sint Kruis

050 69 26 24

 • Type 9: lager onderwijs

 

bubao-hetanker@de-kade.be

 

We werken samen met het CLB: https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens