CAR

Het Centrum Ambulante Revalidatie (CAR) Spermalie staat al meer dan vijftig jaar garant voor kwalitatief hoogstaande, gespecialiseerde, ambulante diagnostiek en revalidatie in de Brugse regio. Kinderen met complexe, meervoudige en ernstige ontwikkelingsstoornissen komen in aanmerking voor onderzoek en therapie. Ook volwassenen met een gehoorstoornis of cochleair implantaat kunnen bij ons therapie volgen. 

 

Het CAR Spermalie heeft er altijd voor gekozen de zorg en behandeling zo toegankelijk mogelijk te maken, ook voor de meest kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij.

 

Een ruime en gespecialiseerde equipe van artsen, psychologen, kinesisten, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, psychologisch assistenten en maatschappelijk werkers staan in voor de behandeling op maat. We zetten sterk in op een goede samenwerking met de ouders, de omgeving en betrokken instanties. Het CAR Spermalie maakt deel uit van het expertisenetwerk vzw De Kade.    

 

Het CAR Spermalie is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG). De revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds terugbetaald. Gebruikers betalen enkel het remgeld.

Bereikbaarheid

Adres: Ruddershove 6 - 8000 BRUGGE 

 

Door de ligging nabij het AZ Sint-Jan , het CAW en het OCMW Brugge zijn we vlot bereikbaar met de wagen, de fiets en het openbaar vervoer.     

Openingsuren

Maandag tot vrijdag: 7u30 tot 12u en 13u tot 19u 

Zaterdag: 7u30 tot 12u30 

Contact

E-mail: car@de-kade.be

Telefoon: 050 33 96 43 

Ombudsdienst