Visie en missie

Elk team van De Kade zet dagelijks zijn gespecialiseerde kennis en vaardigheden in om jou als persoon met een beperking (en/of je omgeving) kansen te geven om je optimaal te ontwikkelen en te ontplooien, kwaliteit van bestaan te laten ervaren en iemand te zijn (volwaardig burgerschap). We focussen op de sterktes van mensen: leerling, gebruiker, ouder, of medewerker.

 

Het netwerk van De Kade is divers: grote en kleinschalige entiteiten, elk met hun eigen kleur en identiteit. Deskundigheid, dialoog, samenwerken, vernieuwen, vertrouwen en ruimte voor elk individu staan centraal in onze aanpak.

Groeikansen, expertise en een inclusieve samenleving

De Kade streeft naar een inclusieve samenleving die mensen met een beperking gelijke kansen biedt, ook als dat gespecialiseerde ondersteuning vergt. De Kade ontwikkelt specifieke expertise en maakt ze toegankelijk.

 

Gewoon als het kan…

Een inclusieve samenleving geeft elke burger, jong of oud, beperking of niet een plaats in de samenleving, en de ruimte om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Buitengewoon als het moet

En toch… Jij hebt als kind, jongere of volwassene met een beperking misschien bijzondere ondersteuning nodig om dezelfde kansen te krijgen. Gespecialiseerde kennis of een sterk aangepaste omgeving maakt dan vaak het verschil tussen een leven aan de zijlijn of deelnemen aan het volle leven.


Expertise maakt het verschil

Soms volstaat het om de juiste vragen te stellen, het geschikte hulpmiddel aan te reiken of de gepaste training te geven. We kunnen jouw netwerk of mantelzorgers vaardigheden aanleren om je sterker te maken. Ook lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen geeft kracht en meer kwaliteit van leven in een inclusieve maatschappij.

 

Wij geloven in dialoog en ontmoeting, het betrekken van het netwerk en focussen op de kracht van mensen. We hebben daarbij bijzonder respect voor jouw keuzes en autonomie.