KINDEREN EN JONGEREN
Autisme

KINDEREN EN JONGEREN
Autisme

Info en advies

Heb je vragen en/of onzekerheden over autisme? Ben je op zoek naar ondersteuning voor jou of je netwerk? De Kade beschikt over een grote deskundigheid rond autisme en aanverwante stoornissen. Informatie en advies kan jou en je netwerk versterken.

 

Waar nodig stellen we de juiste diagnose en ontwikkelen we inzichten waardoor je (jouw) gedrag beter kan begrijpen en geven we tips over hoe je met autisme kan omgaan. Ook met vragen rond behandeling, begeleiding, (aangepast) onderwijs of zorg kun je bij ons terecht.
 

We kunnen ook ondersteuning en vorming geven aan andere diensten of scholen.

 

Wil je weten welke ondersteuning voor jou mogelijk is en hoe en waar je bij ons terecht kan? Of wil je als professional meer informatie over hoe we werken? Neem contact op met het begeleidingscentrum, één van onze scholen of het Centrum Ambulante Revalidatie (CAR).

Multidisciplinair onderzoek en ambulante therapie

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Spermalie biedt aan kinderen en jongeren met autisme en aanverwante stoornissen therapie op maat aan. Als je een vermoeden van autisme hebt, kunnen we via onderzoek duidelijkheid scheppen. We zoeken samen naar kansen zodat je je maximaal kan ontwikkelen.


We vertrekken vanuit de visie dat je enkel of meer kan groeien  als je de wereld om je heen (beter) begrijpt.

 

Voor jonge kinderen is er binnen het CAR een aanbod van intensieve groepstherapie en individuele therapie voor het kind en zijn gezin. Vanaf de lagere schoolleeftijd bieden we diverse therapievormen aan. Dit doen we via individuele therapie en groepstherapie. We kunnen ondersteuning bieden bij sociale vaardigheden, omgaan met verandering of met te veel prikkels, vrijetijdsbesteding, omgaan met emoties en tot rust leren komen.

 

We ondersteunen ook je ouders en je omgeving en helpen bij motorische problemen of problemen met schoolse vaardigheden.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

ONDERWIJS

Drie jongs aan het opletten en noteren in de klas

Buitengewoon onderwijs

Heel wat kinderen met autisme kunnen met wat ondersteuning vrij goed functioneren in een gewone school. Soms is er echter meer aanpassing en ondersteuning nodig en kan aangepast buitengewoon onderwijs (type 9) (minstens tijdelijk) aangewezen zijn. Dit kan in BuBaO Het Anker (kleuter- en lager onderwijs) en in BuSO Spermalie (secundair onderwijs). Samen met jou zoeken we via een andere, kleinschalige schoolse aanpak naar manieren om je weer op weg te helpen.

 

In BuBaO Het Anker kijken we naar wat jouw specifieke ondersteunings- en onderwijsbehoeften zijn. Op basis daarvan stellen we een individueel handelingsplan op. De school hecht veel belang aan basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid. Zo kan je in een warme sfeer je talenten ontwikkelen.

 

Het is mogelijk dat je na een periode in het buitengewoon onderwijs terug kan instappen in de gewone school in de buurt. Daarbij kan De Kade jou blijven ondersteunen. Maar soms is het beter om langer of blijvend buitengewoon onderwijs te volgen. De Kade heeft een onderwijsaanbod (type 9) in BuSO Spermalie. Opleidingsvorm 4 biedt hetzelfde onderwijsprogramma en diploma als de gewone school. In de opleidingsvormen 1 en 2 krijg je een onderwijsprogramma dat helemaal is aangepast aan jouw mogelijkheden. Ook BuSO Spermalie vertrekt van jouw specifieke onderwijsbehoeften. Competenties aanleren en ontwikkelen waarmee je in je leven op privé- en werkvlak je mannetje (m/v) kan staan, is ons hoofddoel. We leggen daarbij de nadruk op voorspelbaarheid, structuur en het verduidelijken van samenhang.

 

Wil je meer weten?

Ondersteuning in de gewone school

Als er op de gewone school extra handicap-specifieke ondersteuning nodig is, kan je terecht bij de ondersteuningsnetwerken. Daarin werken het buitengewoon en het gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst samen. Ook partners buiten de school zoals therapeuten of begeleiders kunnen mee een team rond jou vormen.

 

Met zijn of haar expertise verduidelijkt de ondersteuner welke invloed autisme heeft op jouw functioneren in de klas. De ondersteuner geeft tips aan de leerkracht en bekijkt samen met jou en de leerkracht welke aanpassingen mogelijk zijn. Zo creëert de ondersteuner samen met jou, je medeleerlingen en het team van de gewone school een leeromgeving die bij jou past.

 

Meer informatie vind je op www.netwerknoord.be.

We ervaren een heel persoonlijke aanpak en zijn nauw betrokken bij het traject van onze zoon.

Pieter is hier helemaal opengebloeid.

- Ouders van Pieter -

We ervaren een heel persoonlijke aanpak en zijn nauw betrokken bij het traject van onze zoon.

Pieter is hier helemaal opengebloeid.

- Ouders van Pieter -

ZORG

De zorg en ondersteuning in en vanuit De Kade is maatwerk. Hoe lang, hoe vaak en hoe intensief de ondersteuning is, is voor elk kind of elke jongere anders. Samen met jou en je gezin ontwikkelen we een handelingsplan dat bij jou past. We spreken af welke doelen we nastreven, wat belangrijke aandachtspunten zijn en welke ondersteuning we geven: individuele begeleiding, dagopvang, schoolvervangende dagopvang of verblijf. Individuele begeleiding kan ook bij jou thuis gebeuren.

Elke medewerker in de zorg kan beroep doen op de brede expertise die in De Kade aanwezig is.
 

Soms kan je verder met ondersteuning die maar even duurt of die niet zo intensief moet zijn. Dan is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voldoende.

Als rechtstreeks toegankelijk hulp niet volstaat, zetten we de nodige stappen om toegang te krijgen tot intensere zorg.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

In eigen omgeving

Als je ondersteuning wil in je eigen omgeving is er mobiele begeleiding mogelijk. Die kan worden aangeboden bij jou thuis, in de sport- of vrijetijdsclub of op de plek waar je zelfstandig gaat wonen. Afhankelijk van je vraag gaat een begeleider of gezinswerker met jou en/of je omgeving aan de slag. 

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

Twee jongens met beperking spelen een kaartspel op de grond

In De Kade

Zorg op één van onze locaties kan veel vormen aannemen: gesprekken met jou of je ouders, uitleg over wat autisme met je doet, begeleide momenten van samenleven met leeftijdsgenoten,… Je kan deelnemen aan activiteiten op woensdagnamiddag of in de vakanties en ook studiebegeleiding is mogelijk.

 

Heel wat kinderen en jongeren kiezen voor de leefgroepwerking. Een leefgroep biedt opvang voor en na de school, op woensdagnamiddag en als het nodig is ook in weekends en vakanties. In een kleine vaste groep word je ondersteund door enkele begeleiders. De autismevriendelijke spel- en vrijetijdsactiviteiten, ondersteuning bij de maaltijden, studiebegeleiding en vorming of training maken je sterker op school, thuis en in je sociale contacten. We wisselen momenten in die kleine groep af met individuele ondersteuning. Aanvullend bij de leefgroepwerking is er voor heel wat jongeren individuele begeleiding, soms individuele therapie of sociale vaardigheidstraining. De gezinswerker houdt contact met je ouders en volgt de zorgvragen vanuit je netwerk mee op.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

Overnachten

Het kan om verschillende redenen aangewezen zijn om in het begeleidingscentrum te overnachten. Misschien moeten jij en je gezin even op adem komen, is er intensieve ondersteuning nodig of neemt het heen-en-weerreizen te veel tijd in beslag.

 

Hoe vaak je in het begeleidingscentrum overnacht, hangt af van jouw nood en van de mogelijkheden. Wie tijdens de schoolweken blijft overnachten, heeft een individuele kamer. Als je niet elke nacht wil blijven, is er de formule van twee nachten per week waarbij je de kamer met iemand anders deelt.

 

Overnachten is altijd gekoppeld aan de leefgroepwerking. We leren je in een warme en veilige sfeer vaardigheden aan en stimuleren je om zo zelfredzaam mogelijk te worden. De activiteiten zijn aangepast aan je leeftijd. Als je jongvolwassen bent, kunnen we dit in samenspraak met je ouders ook combineren met activiteiten buiten het begeleidingscentrum.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

Jonge man met beperking staat in keuken met schort aan

Trainingshuis voor jongvolwassenen

Heb je als jongvolwassene (18+) nood aan extra ondersteuning om de overstap te maken naar zelfstandig wonen? Met ondersteuning van het begeleidingscentrum kun je via een aantal woonvormen de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandig te wonen. Dit kan in combinatie met voortgezet onderwijs, opstarten bij een werkgever of een andere vorm van dagbesteding.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.