Thuisbegeleiding Perspectief

Thuisbegeleiding Perspectief biedt in West-Vlaanderen begeleiding aan zowel dove en slechthorende kinderen en volwassenen als aan kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS). Een vermoeden van slechthorendheid of taalstoornis is voldoende om thuisbegeleiding op te starten.

Soms is er een meervoudige beperking. Naast gehoorverlies zijn er dan ook andere problemen aanwezig zoals autisme of ADHD, of een verstandelijke, motorische of visuele beperking.

Thuisbegeleiders werken nauw samen met andere diensten die voor jou belangrijk zijn. Bij kinderen zijn dat onder meer de NKO-arts, de onthaalmoeder of het kinderdagverblijf, het revalidatiecentrum of de school. Bij volwassenen kan dat bijvoorbeeld je werkgever zijn, het CAW of een dienst maatschappelijk werk. 

Aanbod voor kinderen en jongeren

  • In de vroegbegeleiding zoeken we samen met ouders van baby’s en peuters antwoorden en houvast rond onder meer de taal- en communicatieontwikkeling, de opvoeding, hoorapparatuur en cochleair implantaat. 
  • Ook voor schoolgaande kinderen en jongeren is begeleiding mogelijk. Meestal is dit thuis in het gezin, maar het kan bijvoorbeeld ook op school of in een jeugdbeweging. We maken communicatienoden bespreekbaar en gaan in op vragen van het kind, het gezin of de omgeving. Ook thema’s als opvoeding, sociaal contact, zelfredzaamheid, vrije tijd of studeren komen aan bod. 
  • Voor kinderen tot 7 jaar kan Perspectief via Globale Individuele Ondersteuning veranderingen en overgangen in de kinderopvang of in de school ondersteunen. Een begeleider werkt dan een aantal uur mee in de school of kinderopvang zodat je kind er zich goed opgevangen en begrepen voelt. Tegelijk geven we de begeleiders daar aan wat voor jouw kind belangrijk is om erbij te horen, zoals communicatietips, hoorapparatuur en leuke activiteiten. 
  • Naast individuele begeleiding biedt Perspectief ook groepsbegeleiding aan. Tijdens workshops en lezingen wordt informatie gedeeld, ontmoeten ouders en jongeren elkaar, of leren we alternatieve communicatievormen aan. 

 

Zet de ondertiteling aan door op het icoontje 'ondertiteling' te klikken.

Aanbod voor volwassenen

Volwassenen begeleiden we op verschillende levensdomeinen. In de individuele begeleiding kan om het even welk levensdomein aan bod komen:

ondersteuning om je huishouden en je leven te organiseren, sociaal contact en relationele thema's, omgaan met niet begrijpen of niet begrepen worden, je welbevinden thuis, op het werk en in de vrije tijd, wonen, ondersteuning om je huishouden en je leven te organiseren of ondersteuning bij je financiën en administratie. Als je dat graag wil, betrekken we ook je partner, gezinsleden of je werkgever in de begeleiding. 

 

Volwassenen kunnen voor specifieke vragen m.b.t. doof- en slechthorendheid sinds kort ook terecht bij het Dovenloket, een initiatief  van Thuisbegeleidingsdienst Perspectief, vzw Oranje en vzw Duinhelm.

Outreach

Soms hebben andere professionelen zoals leerkrachten, medewerkers van sociale diensten of thuiszorgers vragen rond omgaan met communicatieproblemen, of zijn ze onzeker over wat ze mogen verwachten of hoe ze zich best aanpassen. Via outreach kan een begeleider van Perspectief specifieke knowhow aanreiken rond doof of slechthorend zijn of rond spraak- en taalontwikkelingsproblemen.

Zorg op maat

Hoe lang, hoe vaak en hoe intensief een begeleiding is, kan voor iedereen anders zijn. Elke begeleiding begint met luisteren naar jouw vragen, mogelijkheden en wensen. Samen met jou ontwikkelen we een plan dat bij jou past. We spreken onder meer af welke doelen we nastreven en waar en hoe dikwijls de begeleiding plaatsvindt. Bij de start van de begeleiding maken we een overeenkomst op. Dit is een wederzijds engagement.

Financiering en regelgeving

Begeleiding door thuisbegeleidingsdienst Perspectief is rechtstreeks toegankelijk. Voor elk begeleidingsmoment betaal je een kleine bijdrage. Outreach en Globale Individuele Ondersteuning zijn gratis. Als Rechtstreeks Toegankelijke Hulp niet volstaat, kijken we samen met jou welke stappen er nodig zijn om intensievere zorg te kunnen krijgen.  

 

De begeleiding kan ook worden ingekocht als je over een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) beschikt.

Wachtlijst?

Vragen naar thuisbegeleiding van baby’s geven we prioriteit. De begeleiding kan al op heel jonge leeftijd starten. Ook vragen van kinderen en jongeren kunnen we doorgaans snel beantwoorden. Voor volwassenen is er een wachttijd.

Contact

Wil je meer weten, heb je vragen of wil je je aanmelden?

E-mail: perspectief@de-kade.be

Telefoon: 050 34 03 41

Publicaties

Download hier de brochure Oortjes getest, wat doen we nu best?’ 

Nuttige links:

www.kindengezin.be