Thuisbegeleiding Accent

Thuisbegeleiding Accent biedt in West-Vlaanderen en een groot deel van Oost-Vlaanderen (ten westen van de as Sint-Niklaas-Dendermonde-Aalst) individuele begeleiding aan personen met een visuele beperking. Een vermoeden van slechtziendheid is voldoende om thuisbegeleiding op te starten.

Baby’s, kinderen en jongeren die slechtziend of blind zijn, krijgen ondersteuning in hun eigen leef- en leeromgeving. De begeleiding kan zowel thuis, in het kinderdagverblijf, op school als in het ruimere netwerk plaatsvinden. Ook kinderen met een visueel meervoudige beperking (ontwikkelingsvertraging, autismespectrumstoornis, auditieve beperking, motorische beperking,…) kunnen bij Accent terecht.

De thuisbegeleiders werken nauw samen met andere diensten die voor jou belangrijk zijn zoals de oogarts, ziekenhuizen, therapeuten, de onthaalmoeder of het kinderdagverblijf, het revalidatiecentrum en de school. 

Aanbod

 

Thuisbegeleiding gebeurt vooral via mobiele begeleiding. In regelmatige contacten van één tot anderhalf uur komen onder meer volgende thema’s aan bod:

  • psychosociale ondersteuning en sociale competenties opbouwen
  • visuele beperking, visuele stimulatie, tactiele en auditieve stimulatie
  • keuze en gebruik van hulpmiddelen, mobiliteit en oriëntatie, zelfredzaamheid, vrijetijdsbeleving
  • opvangmogelijkheden en start in een kinderdagverblijf of op school
  • sociale administratie: aanvraag zorgtoeslag (bijkomende kinderbijslag) en andere tegemoetkomingen.

 

Daarnaast is er ook visueel functieonderzoek en handelingsgericht advies bij schoolgaande kinderen en jongeren. We vertrekken vanuit de sterktes van het kind en zijn omgeving. We brengen uitdagingen in kaart op het vlak van activiteiten en participatie. Waar nodig vullen we aan met onderzoek rond tactiele, (psycho)motorische, cognitieve, auditieve en communicatieve functies. We geven onder meer advies over nuttige omgevingsaanpassingen en het gebruik van hulpmiddelen.

Globale Individuele Ondersteuning (GIO)

Heeft je kind extra ondersteuning nodig bij de start in een kinderdagverblijf of bij de start op school?

Voor kinderen tot 7 jaar kan Accent via Globale Individuele Ondersteuning veranderingen en overgangen ondersteunen. Een begeleider werkt dan een aantal uur mee in de school of kinderopvang zodat je kind zich daar veilig en begrepen voelt. Tegelijk geven we de begeleiders daar aan wat voor jouw kind belangrijk is om erbij te horen, zoals nuttige aanpassingen, gebruik van hulpmiddelen, de omgeving leren kennen en zich verplaatsen, aangepast materiaal en inspiratie voor leuke activiteiten. 

De thuisbegeleiding is een echte hulp, we zijn dankbaar voor de waardevolle ondersteuning die we krijgen. De thuisbegeleidster is een vertrouwenspersoon in een voor ons onbekende wereld

- Ouders van Mirthe -

De thuisbegeleiding is een echte hulp, we zijn dankbaar voor de waardevolle ondersteuning die we krijgen. De thuisbegeleidster is een vertrouwenspersoon in een voor ons onbekende wereld

- Ouders van Mirthe -

Accent Actief

Accent Actief biedt initiaties, workshops en zomerstages aan om kinderen en jongeren met een visuele beperking sterker te maken. Professionele begeleiders zorgen voor intensieve en individuele begeleiding. Heeft je kind zin om samen met lotgenoten te leren paardrijden of muurklimmen of om een nieuw mobiliteitstraject te verkennen? Bekijk dan zeker de initiaties van Accent Actief met diverse vrijetijdsmogelijkheden.  Of schrijf je kind in voor een zomerstage: een vierdaagse met uiteenlopende activiteiten en veel aandacht voor sociale vaardigheden. Ook ouders en grootouders kunnen samen met de jongeren deelnemen aan workshops. Informatie en ervaringen uitwisselen, staat hierbij centraal.

Of kom je meespelen in binnenspeeldorp ‘Diep in de zee’ in Oostkamp? Het is dé plek voor gezellige speel- en ontmoetingsmomenten voor kinderen (tot 6 jaar). Ook ouders, grootouders en andere familieleden kunnen meespelen!

Meer weten? Contacteer accent.actief@de-kade.be

Outreach

Soms hebben andere professionelen zoals medewerkers van Kind & Gezin, het CLB, mutualiteiten, onderwijsbegeleiders of thuisverplegers vragen rond omgaan met visuele beperkingen, of zijn ze onzeker over wat ze mogen verwachten of hoe ze zich best aanpassen.  Via outreach kan een begeleider van Accent specifieke knowhow aanreiken rond onder meer het visueel functioneren en de impact op het dagelijks leven en over omgevingsaanpassingen.

Meer weten? Contacteer accent@de-kade.be. We delen graag onze kennis en expertise.

Zorg op maat

Hoe lang, hoe vaak en hoe intensief een begeleiding is, kan voor iedereen anders zijn. Elke begeleiding begint met luisteren naar jouw vragen, mogelijkheden en wensen. Samen met jou ontwikkelen we een plan dat bij jou past. We spreken onder meer af welke doelen we nastreven en waar en hoe dikwijls de begeleiding plaatsvindt. Bij de start van de begeleiding maken we een overeenkomst op. Dit is een wederzijds engagement.

Financiering en regelgeving

Begeleiding door thuisbegeleidingsdienst Accent is rechtstreeks toegankelijk. Voor elk begeleidingsmoment betaal je een kleine bijdrage. Outreach en Globale Individuele Ondersteuning zijn gratis. Als Rechtstreeks Toegankelijke Hulp niet volstaat, kijken we samen met jou welke stappen er nodig zijn om intensievere zorg te kunnen krijgen.  

De begeleiding kan ook worden ingekocht als je over een persoonlijk assistentiebudget (PAB) beschikt.

Wachtlijst?

We geven prioriteit aan vragen naar thuisbegeleiding van jonge kinderen. Ook de vragen van oudere kinderen en jongeren kunnen we doorgaans snel beantwoorden. 

Contact

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact met ons op:

 

E-mail: accent@de-kade.be

Telefoon: 050 34 03 41

Nieuwsbrieven en publicaties

’t Ogenblik is de nieuwsbrief van de Thuisbegeleidingsdienst Accent.

 

Accent beschikt over volgende publicaties die zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar zijn:

 

Op tijd erbij! Een vroege opsporing van een visueel probleem is van groot belang. Goed kunnen kijken, speelt immers een cruciale rol om tot een harmonieuze algemene ontwikkeling te komen. In deze folder vind je belangrijke signalen van visuele problemen bij baby’s en peuters van 0 tot 2 jaar en enkele eerste adviezen.

 

Zieta! Is een brochure (te koop) bij een (zelf samen te stellen) observatie set met materialen. Het is observatie-instrument voor professionelen om de basale visuele functies en de primaire visuele verwerking in kaart te brengen.


Loeka! is een brochure (te koop) bij een (zelf samen te stellen) set met oefenmaterialen voor professionelen zoals begeleiders en therapeuten. Het helpt hen om jonge kinderen op een consult bij de oogarts voor te bereiden.


Op ’t gevoel. is een handleiding (te koop) bij een (zelf samen te stellen) koffer met materialen en werkvormen voor het geven van relationele en seksuele vorming aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking.

 

Aanvankelijke mobiliteit bij ernstig en slechtziende kinderen van 3 tot 8 jaar. Een handleiding voor begeleiders.

 

Stip stap: schoolrijpheid i.s.m. SEN, Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker en Ganspoel.

 

Boek CVI "Ik zie het anders" i.s.m. Begeleidingscentrum Spermalie.

 

Vooruitzichten: Dit boek staat vol inspirerende verhalen voor en door blinden en slechtzienden. De focus van het boek ligt op de weg die werd afgelegd. De verschillende verhalen stimuleren om creatieve en soms verrassende wegen in te slaan. Dit boek kwam tot stand vanuit een samenwerking tussen de Markgrave - Blindenzorg Licht en Liefde - Centrum Ganspoel - Het Vlaams Leeroogpunt - Sint-Rafaël en Spermalie.

 

Een publicatie bestellen? Meer info? Neem contact met ons op!