BuSO SPERMALIE

BuSO Spermalie biedt onderwijs aan jongeren met autisme, een visuele beperking, een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en aan leerlingen met complex meervoudige beperkingen. De school heeft twee campussen: Spermalie (Brugse binnenstad) en De Polder (Sint-Kruis). Beide campussen werken nauw samen met het begeleidingscentrum.

Buitengewone accenten in ons onderwijs:

 • Kleine klassen en niveaugroepen bieden basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • Methodieken aangepast aan de doelgroep
 • Individuele handelingsplannen afgestemd op jouw onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden
 • Waar nodig een geïntegreerde samenwerking tussen zorg en onderwijs
 • Flexibele leertrajecten
 • Ondersteuning bieden bij het leren omgaan met doelgroep-specifieke hulpmiddelen
 • Ouders betrekken in het leertraject
 • Bijzondere aandacht voor het leren en studeren en je sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aandacht voor je talenten en interesses
 • Rustgevende en prikkelarme infrastructuur
 • Gestructureerde omgeving
 • Een duidelijke visie rond omgaan met moeilijk gedrag, geënt op herstel- en oplossingsgericht handelen
 • Een ervaren en betrokken schoolteam van leerkrachten en een trajectbegeleider onderwijs, aangevuld met diverse therapeuten en begeleiders hetzij binnen de school, hetzij vanuit de samenwerking met het begeleidingscentrum.

Opleidingsvormen

In het buitengewoon secundair onderwijs bieden we verschillende opleidingsvormen aan.

 

In opleidingsvorm 1 word je voorbereid op het leven in een beschermd milieu. De ervaringsgerichte lessen worden georganiseerd in kleine groepjes. Het onderwijsaanbod is op jouw maat en we houden rekening met je individuele mogelijkheden, beperkingen en tempo. We besteden aandacht aan functioneel leren, zelfredzaamheid en de vaardigheden die nodig zijn voor een zinvolle tijdsbesteding.
Afhankelijk van het traject verwerf je op het einde het ‘Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning’ of het ‘Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning’.

In opleidingsvorm 2 word je voorbereid op tewerkstelling in een beschermd milieu: een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling, of een bedrijf dat bereid is om voor de nodige ondersteuning te zorgen. Je doet samen met een leraar praktijkervaring op in een reële werkomgeving, met minstens één stageperiode in een maatwerkbedrijf of -afdeling. Je krijgt een attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning.

 

In opleidingsvorm 4 worden de leerplannen van het gewoon onderwijs gevolgd. In vergelijking met het gewoon onderwijs, wordt opleidingsvorm 4 in kleinere klasgroepen georganiseerd met ondersteuning op maat. Er is een wekelijkse klassenraad met alle betrokken leraars, paramedici en begeleiders. Als je slaagt, krijg je een officieel getuigschrift of diploma.

 

Voor het volledige studieaanbod van de school: klik hier.

Leersteun in de gewone school

Via het specifiek Leersteuncentrum Spermalie - De Kade bieden wij ook leersteun in het gewoon secundair onderwijs voor:

 • jongeren met een visuele beperking (= type 6).

Contact: Leersteun.type6@de-kade.be

 • jongeren met een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (= type 7).

Contact: Leersteun.type7@de-kade.be

Schooluren

Maandag

10u20-16u30

Dinsdag

8u30-16u30

Woensdag

8u30-12u00

Donderdag

8u30-16u30

Vrijdag

8u30-15u30

Inschrijvingen

Om je aan te melden voor inschrijving in BuSO Spermalie voor het lopende schooljaar 2023-2024:

 • Voor opleidingsvorm 4 (OV4): klik hier

 • Voor opleidingsvorm 1 (OV1) of opleidingsvorm 2 (OV2): klik hier

 

In functie van de inschrijvingen, maken we ook graag de capaciteiten van onze school bekend voor schooljaar 2023-2024.

 

Aanmelding voltooid? Wij nemen persoonlijk contact met je op!

  Inschrijvingen voor volgend schooljaar 2024-2025 gaan door op onderstaande data:

  • Inschrijvingen met voorrang (broers/zussen van reeds schoollopende kinderen, kinderen van personeel): 04/03/2024 t.e.m. 15/03/2024

  • Start vrije inschrijvingen: 16/04/2024

   

  Verdere details m.b.t. inschrijvingslinken en benodigde info voor inschrijving volgen in de komende weken.

   Vrije plaatsen schooljaar 2023-2024

   • Sensorisch: nog vrije plaatsen.

   • Autisme: neem contact op voor meer info ivm vrije plaatsen.

    

   Schoolreglement

   Heldere afspraken zorgen voor een goede sfeer en doen het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers vlot verlopen.

   Ben je op zoek naar een sporthal?

   BuSO Spermalie beschikt over een goed uitgeruste sporthal. Afhankelijk van beschikbaarheid kan deze sporthal gehuurd worden voor verschillende recreatieve sportdoeleinden.

    

   • Basketbal
   • Volleybal
   • ‘minivoetbal’
   • Badminton
   • Yoga
   • Dans

    

   Contact

   BuSO Spermalie (hoofdcampus)
   Oliebaan 2 
   8000 Brugge 
   tel. 050 47 19 85

   buso-spermalie@de-kade.be

    

   De Polder (vestigingsplaats enkel voor eerste graad Type 9 - OV4)

   Polderstraat 78

   8310 Sint Kruis

   050 69 26 24

   depolder@de-kade.be

    

   We werken samen met het CLB: https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens