BuSO SPERMALIE

BuSO Spermalie biedt onderwijs aan jongeren met autisme, een visuele beperking, een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en aan leerlingen met complex meervoudige beperkingen. De school heeft twee campussen: Spermalie (Brugse binnenstad) en De Polder (Sint-Kruis). Beide campussen werken nauw samen met het begeleidingscentrum.

Buitengewone accenten in ons onderwijs:

 • Kleine klassen en niveaugroepen bieden basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • Methodieken aangepast aan de doelgroep
 • Individuele handelingsplannen afgestemd op jouw onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden
 • Waar nodig een geïntegreerde samenwerking tussen zorg en onderwijs
 • Flexibele leertrajecten
 • Ondersteuning bieden bij het leren omgaan met doelgroep-specifieke hulpmiddelen
 • Ouders betrekken in het leertraject
 • Bijzondere aandacht voor het leren en studeren en je sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aandacht voor je talenten en interesses
 • Rustgevende en prikkelarme infrastructuur
 • Gestructureerde omgeving
 • Een duidelijke visie rond omgaan met moeilijk gedrag, geënt op herstel- en oplossingsgericht handelen
 • Een ervaren en betrokken schoolteam van leerkrachten en een trajectbegeleider onderwijs, aangevuld met diverse therapeuten en begeleiders hetzij binnen de school, hetzij vanuit de samenwerking met het begeleidingscentrum.

Opleidingsvormen

In het buitengewoon secundair onderwijs bieden we verschillende opleidingsvormen aan.

 

In opleidingsvorm 1 word je voorbereid op het leven in een beschermd milieu. De ervaringsgerichte lessen worden georganiseerd in kleine groepjes. Het onderwijsaanbod is op jouw maat en we houden rekening met je individuele mogelijkheden, beperkingen en tempo. We besteden aandacht aan functioneel leren, zelfredzaamheid en de vaardigheden die nodig zijn voor een zinvolle tijdsbesteding.
Afhankelijk van het traject verwerf je op het einde het ‘Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning’ of het ‘Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning’.

In opleidingsvorm 2 word je voorbereid op tewerkstelling in een beschermd milieu: een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling, of een bedrijf dat bereid is om voor de nodige ondersteuning te zorgen. Je doet samen met een leraar praktijkervaring op in een reële werkomgeving, met minstens één stageperiode in een maatwerkbedrijf of -afdeling. Je krijgt een attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning.

 

In opleidingsvorm 4 worden de leerplannen van het gewoon onderwijs gevolgd. In vergelijking met het gewoon onderwijs, wordt opleidingsvorm 4 in kleinere klasgroepen georganiseerd met ondersteuning op maat. Er is een wekelijkse klassenraad met alle betrokken leraars, paramedici en begeleiders. Als je slaagt, krijg je een officieel getuigschrift of diploma.

 

Voor het volledige studieaanbod van de school: klik hier.

Ondersteuning in de gewone school

Wij bieden ook ondersteuning in het gewoon secundair onderwijs voor:

Schooluren

Maandag

10u20-16u30

Dinsdag

8u30-16u30

Woensdag

8u30-12u00

Donderdag

8u30-16u30

Vrijdag

8u30-15u30

Inschrijvingen

 • Registratie voor inschrijving voor opleidingsvorm 4 (OV4): klik hier

 • Registratie voor inschrijving voor opleidingsvorm 1 (OV1) of opleidingsvorm 2 (OV2): klik hier

 

In functie van de inschrijvingen, maken we ook graag de capaciteiten van onze school bekend.

 

Registratie voltooid? Wij houden jou op de hoogte!

 • Wie zich registreert voor OV4 1e jaar krijgt bevestiging of registratie al dan niet gelukt is. Is de inschrijving gelukt, dan contacteren wij jou telefonisch om alles verder te bespreken.
 • Voor registraties voor de andere jaren OV4 en OV1/OV2 dienen we de deliberaties op het einde van het schooljaar af te wachten vooraleer we definitief antwoord kunnen geven.

 

Heb je vragen? Aarzel niet ons te contacteren!

Vrije plaatsen schooljaar 2023-2024

 • Sensorisch: nog vrije plaatsen.

 • Autisme: neem contact op voor meer info ivm vrije plaatsen.

 

Schoolreglement

Heldere afspraken zorgen voor een goede sfeer en doen het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers vlot verlopen.

Ben je op zoek naar een sporthal?

BuSO Spermalie beschikt over een goed uitgeruste sporthal. Afhankelijk van beschikbaarheid kan deze sporthal gehuurd worden voor verschillende recreatieve sportdoeleinden.

 

 • Basketbal
 • Volleybal
 • ‘minivoetbal’
 • Badminton
 • Yoga
 • Dans

 

Contact

BuSO Spermalie (hoofdcampus)
Oliebaan 2 
8000 Brugge 
tel. 050 47 19 85

buso-spermalie@de-kade.be

 

De Polder (vestigingsplaats enkel voor eerste graad Type 9 - OV4)

Polderstraat 78

8310 Sint Kruis

050 69 26 24

depolder@de-kade.be

 

We werken samen met het CLB: https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens