BuSO SPERMALIE

BuSO Spermalie biedt onderwijs aan jongeren met autisme, een visuele beperking, een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en aan leerlingen met complex meervoudige beperkingen. De school heeft twee campussen: Spermalie (Brugse binnenstad) en De Polder (Sint-Kruis).

 

Beide campussen werken nauw samen met het Begeleidingscentrum (BC Spermalie).

Buitengewone accenten in ons onderwijs:

 • Kleine klassen en niveaugroepen bieden basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • Methodieken aangepast aan de doelgroep
 • Individuele handelingsplannen afgestemd op jouw onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden
 • Waar nodig een geïntegreerde samenwerking tussen zorg en onderwijs
 • Flexibele leertrajecten
 • Ondersteuning bieden bij het leren omgaan met doelgroep-specifieke hulpmiddelen
 • Ouders betrekken in het leertraject
 • Bijzondere aandacht voor het leren en studeren en je sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aandacht voor je talenten en interesses
 • Rustgevende en prikkelarme infrastructuur
 • Gestructureerde omgeving
 • Een duidelijke visie rond omgaan met moeilijk gedrag, geënt op herstel- en oplossingsgericht handelen
 • Een ervaren en betrokken schoolteam van leerkrachten en een trajectbegeleider onderwijs, aangevuld met diverse therapeuten en begeleiders hetzij binnen de school, hetzij vanuit de samenwerking met het begeleidingscentrum.

Opleidingsvormen

In het buitengewoon secundair onderwijs bieden we verschillende opleidingsvormen aan.

 

In opleidingsvorm 1 word je voorbereid op het leven in een beschermd milieu. De ervaringsgerichte lessen worden georganiseerd in kleine groepjes. Het onderwijsaanbod is op jouw maat en we houden rekening met je individuele mogelijkheden, beperkingen en tempo. We besteden aandacht aan functioneel leren, zelfredzaamheid en de vaardigheden die nodig zijn voor een zinvolle tijdsbesteding.
Afhankelijk van het traject verwerf je op het einde het ‘Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning’ of het ‘Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning’.

In opleidingsvorm 2 word je voorbereid op tewerkstelling in een beschermd milieu: een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling, of een bedrijf dat bereid is om voor de nodige ondersteuning te zorgen. Je doet samen met een leraar praktijkervaring op in een reële werkomgeving, met minstens één stageperiode in een maatwerkbedrijf of -afdeling. Je krijgt een attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning.

 

In opleidingsvorm 4 worden de leerplannen van het gewoon onderwijs gevolgd. In vergelijking met het gewoon onderwijs, wordt opleidingsvorm 4 in kleinere klasgroepen georganiseerd met ondersteuning op maat. Er is een wekelijkse klassenraad met alle betrokken leraars, paramedici en begeleiders. Als je slaagt, krijg je een officieel getuigschrift of diploma.

 

Voor het volledige studieaanbod van de school: klik hier.

Leersteun in de gewone school

Via het specifiek Leersteuncentrum Spermalie - De Kade bieden wij ook leersteun in het gewoon secundair onderwijs voor:

 • jongeren met een visuele beperking (= type 6).

Contact: Leersteun.type6@de-kade.be

 • jongeren met een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (= type 7).

Contact: Leersteun.type7@de-kade.be

Schooluren

Maandag

10u20-16u30

Dinsdag

8u30-16u30

Woensdag

8u30-12u00

Donderdag

8u30-16u30

Vrijdag

8u30-15u30

Inschrijvingen

Onderwijstypes?

 • OV1: type 6, type 7 en type 9

 • OV2 (fase 1 of 2): type 6, type 7 en type 9

 • OV4: type 6, type 7 en type 9

 

Wanneer inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 16/04/2024 om 10u t.e.m. 30/06/2024 om 17u.

 

Hoe inschrijven?​

Wanneer de inschrijvingen openen, verschijnt hieronder een inschrijfknop per onderwijstype.

Opgelet: controleer goed dat je het juiste onderwijstype aanklikt.

Om je te kunnen voorbereiden delen we hieronder graag al een voorbeeld inschrijvingsformulier.

Dit geeft je een idee van de informatie die we zullen vragen zoals rijksregisternummer…:

 

Door het invullen is uw zoon/dochter nog niet ingeschreven, maar wordt die geregistreerd op de registratielijst. Na de inschrijvingsperiode wordt u gecontacteerd om de inschrijving te voltooien of om te melden dat de capaciteit bereikt zou zijn en de inschrijving op dat moment niet kan worden voltooid.

 

Indien u niet over een computer beschikt, gelieve contact op te nemen met ons secretariaat

(050 47 19 85 of buso-spermalie@de-kade.be). Wij helpen je dan verder.

 

Via deze site kunt u de vrije plaatsen raadplegen. Deze informatie wordt door ons zo snel als mogelijk bijgewerkt:

Aanbod 2024-2025 - Blankenberge-Brugge Secundair (lokaaloverlegplatform.be)

 

  Vrije plaatsen schooljaar 2024-2025

  • Sensorisch: nog vrije plaatsen.

  • Autisme: neem contact op voor meer info ivm vrije plaatsen.

   

  Schoolreglement

  Heldere afspraken zorgen voor een goede sfeer en doen het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers vlot verlopen.

  Ben je op zoek naar een sporthal?

  BuSO Spermalie beschikt over een goed uitgeruste sporthal. Afhankelijk van beschikbaarheid kan deze sporthal gehuurd worden voor verschillende recreatieve sportdoeleinden.

   

  • Basketbal
  • Volleybal
  • ‘minivoetbal’
  • Badminton
  • Yoga
  • Dans

   

  Contact

  BuSO Spermalie (hoofdcampus)
  Oliebaan 2 
  8000 Brugge 
  tel. 050 47 19 85

  buso-spermalie@de-kade.be

   

  De Polder (vestigingsplaats enkel voor eerste graad Type 9 - OV4)

  Polderstraat 78

  8310 Sint Kruis

  050 69 26 24

  depolder@de-kade.be

   

  We werken samen met Vrij CLB De Havens:

  https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens