KINDEREN EN JONGEREN MET 
SENSORIEEL MEERVOUDIGE BEPERKING – DOOFBLINDHEID

Info en advies

Ben je een kind of jongere met een meervoudige beperking en is er ook een sensoriële handicap (slechthorend of doof en/of blind, slechtziend of CVI)? Teams in de Kade hebben de ervaring en expertise om jou en je gezin te ondersteunen, de nodige zorg te bieden en je ontwikkeling te stimuleren.

 

Misschien vraag je je af welke communicatiemiddelen je kan gebruiken. Of je wil weten of er aangepaste hulpmiddelen bestaan en hoe een veilige omgeving kan worden gecreëerd om jou te laten groeien als persoon. Misschien vertoon je moeilijk gedrag, omdat je overprikkeld bent of de omgeving niet begrijpt. Het kan ook zijn dat je heel wat verzorging nodig hebt.

 

Informatie en advies kan jou en je gezin versterken. We stellen de juiste diagnose en geven informatie over hulpmiddelen of passend onderwijs. Heb je vragen over welke ondersteuning mogelijk is? Wil je meer weten over hoe en waar je bij ons terecht kan? Of wil je als professional meer informatie over hoe we werken met kinderen en jongeren met een sensorieel meervoudige beperking? We helpen jou graag verder op weg.

 

Neem contact op met het begeleidingscentrum of één van onze scholen.

Er zijn diverse vormen van sensorieel meervoudige beperkingen. Een goed inzicht in alles wat daarbij komt kijken, is van groot belang voor je ontwikkeling. Dit begint bij een goede diagnostiek. Verschillende deskundigen, zoals diverse artsen, low-vision deskundigen, een audioloog, een orthopedagoog, leerkrachten, begeleiders en therapeuten, spelen daarin een rol. We stellen een diagnose terwijl we werken met jou en je gezin, ondersteund door onderzoek en observaties van experten.

 

Het begeleidingscentrum beschikt over een hooggespecialiseerd team dat nauw vervlochten is met de thuisbegeleidingsdiensten Accent en Perspectief. We werken ook samen met het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) en tal van experten.

 

De multidisciplinaire diagnostiek zorgt ervoor dat vragen naar hulpmiddelen, therapie, onderwijs en zorg duidelijk worden.

 

Ben je op zoek naar meer info en advies? Contacteer ons.

ONDERWIJS EN ZORG

In de eigen omgeving

Thuisbegeleidingsdienst Accent en Thuisbegeleidingsdienst Perspectief ondersteunen kinderen met een sensorieel meervoudige beperking in het gezin. De thuisbegeleider werkt met jou en met je ouders. Hij of zij werkt ook nauw samen met het kinderdagverblijf, lokale therapeuten, inclusiescholen of andere scholen voor buitengewoon onderwijs, en met andere begeleidingscentra.

In de Kade

Bij kinderen met een sensorieel meervoudige beperking zijn de activiteiten van het dagelijks leven en de interactie tussen begeleiders en de kinderen het vertrekpunt om te ontwikkelen en te leren.  Daarom kiest De Kade voor een geïntegreerd begeleidingsmodel. Leerkrachten en begeleiders vormen daarbij één team dat heel nauw samenwerkt en verantwoordelijk is voor het klas- en het leefgroepsgebeuren.

 

Onze leerkrachten, therapeuten en begeleiders tekenen met je ouders en het CLB een traject op maat uit dat aangepast is aan je tempo en rekening houdt met je leefwereld en je ontwikkelingsniveau. We vertrekken van jouw mogelijkheden en bouwen aan een geordende leefwereld met aandacht voor interactie en communicatie. Vanuit voorspelbaarheid en veiligheid ontwikkelen we zoveel mogelijk je zelfredzaamheid, je gesproken en geschreven taal en je rekenvaardigheid, en we doen leuke en zinvolle activiteiten. We begeleiden je om de gewone dingen in het leven te begrijpen en hebben hierbij aandacht voor jouw persoonlijke interesses. Dit leer- en ontwikkelingsproces wordt ondersteund door therapeuten, tal van aanpassingen en hulpmiddelen en waar nodig ook medische ondersteuning.

BuSO Spermalie trekt hetzelfde geïntegreerd samenwerkingsmodel door in sterk geïndividualiseerde trajecten in opleidingsvorm 1 (BuSO type 6 of 7). Je wordt daarbij stapsgewijs voorbereid op een zinvolle dagbesteding of woonvorm. De ligging in de Brugse binnenstad schept bovendien mogelijkheden om leerervaringen op te doen en contacten te leggen: de markt, de winkel, de stad, het openbaar vervoer en op enkele kilometers de polders, het bos, het zwembad of het strand.

 

De werking loopt gedeeltelijk door in de schoolvakanties.

 

De trajectbegeleider zorg en de trajectbegeleider onderwijs volgen het handelingsplan op en zorgen ervoor dat alle medewerkers rond jou (opvoeders, leerkrachten, logopedist, ergotherapeut, kinesist, arts of verpleging) goed op elkaar zijn afgestemd.

 

De gezinsbegeleider houdt nauw contact met je ouders en volgt de zorgvragen van je gezin en netwerk mee op. Hij of zij zal ook mee antwoorden zoeken op vragen van je ouders in verband met omgaan met communicatiebeperkingen, zelfredzaamheid, gedrag, toekomstplannen of administratie.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact op met het begeleidingscentrum of één van de scholen (BuBaO Spermalie, BuSO Spermalie).

Overnachten

Vrij veel kinderen en jongeren met een sensorieel meervoudige beperking overnachten in Spermalie. Vaak gebeurt dit omdat er een intensieve nood is aan verzorging en ondersteuning of omdat het heen-en-weerreizen teveel tijd en energie in beslag neemt. Hoe vaak je in het begeleidingscentrum overnacht, is een keuze van jou en je ouders. Je kunt ook in weekends en vakanties bij ons verblijven.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.