Begeleidingscentrum minderjarigen

Begeleidings-centrum minderjarigen

De zorg en ondersteuning van het begeleidingscentrum is maatwerk. Om dit te realiseren, zetten we heel wat kennis, methodieken, werkvormen en diensten in. Die diversiteit en expertise maakt voor jou als kind of jongere met een beperking een wereld van verschil.

Als kind of jongere met autismespectrumstoornissen en/of gedrags- en emotionele problemen word je begeleid door begeleidingscentrum Het Anker
(campus Beisbroekdreef in Sint-Andries, Het Vlot en Cargo in Sint-Kruis, Stapsteen, Trainingshuis Gaandeweg, thuisbegeleidingsdienst BAS).


Begeleidingscentrum Spermalie (op campus Spermalie in de Brugse binnenstad en campus De Polder in Sint-Kruis) richt zich op de ondersteuning van jongeren met autisme, kinderen en jongeren met een visuele beperking, die doof of slechthorend zijn of met STOS, sensorieel meervoudige beperking of doofblindheid.

Financiering en regelgeving

De zorg en de ondersteuning van het begeleidingscentrum Spermalie en Het Anker wordt gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Soms volstaat ondersteuning die maar even duurt of die niet zo intensief is. Dat kan via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp


Als Rechtstreeks Toegankelijke Hulp niet volstaat, kijken we samen met jou welke stappen er nodig zijn om intensievere zorg te kunnen krijgen. Dit is Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH).

Ook als kind of jongere met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan je ondersteuning in het begeleidingscentrum inkopen.

Zorg op maat

Hoe lang, hoe vaak en hoe intensief de ondersteuning is, kan dus voor elk kind of elke jongere anders zijn. De ondersteuning begint met luisteren naar jouw vragen, mogelijkheden en wensen. Samen met jou en je gezin ontwikkelen we een plan dat bij jou past. We spreken af welke doelen we nastreven, wat belangrijke aandachtspunten zijn en welke ondersteuning we geven: individuele begeleiding, dagopvang of verblijf. Individuele begeleiding kan ook bij jou thuis en op school gebeuren. Je ouders en je gezin hebben altijd een belangrijke plaats in het begeleidingsproces. We geven ook een antwoord op vragen over hoe je alle documenten in orde krijgt en wat de kosten voor jou zijn. Op het moment dat de zorg start, maken we een overeenkomst op. Dit is meteen een wederzijds engagement.

Wachtlijst?

Voor heel wat zorgvragen zijn er wachtlijsten. Vragen naar rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding van jonge kinderen met een visuele of auditieve beperking geven we prioriteit. Daar is bijna geen wachttijd. 
Als je een intense ondersteuning nodig hebt, vraagt het doorlopen van de aanvraagprocedure soms heel wat tijd. Daarom is het belangrijk dat je je zorgvraag tijdig stelt zodat we weten wat nodig is en rekening kunnen houden met je vraag.

Contact

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact met ons op:

 

 

 • Gedrags- en emotionele stoornissen
   E
  -mail: zorg.ges@de-kade.be
   Telefoon: 050 39 09 35​​​​​​​
  ​​​​​​​
 • Autisme​​​​​​​
  E-mail
  : zorg.autisme@de-kade.be
  Telefoon: 050 39 09 35