BuBaO SPERMALIE

BuBaO Spermalie biedt onderwijs aan kleuters en lagereschoolkinderen met een visuele beperking, een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis. De school werkt nauw samen met het begeleidingscentrum op dezelfde campus.

Buitengewone accenten in ons onderwijs:

 • Kleine klassen en niveaugroepen bieden basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • Methodieken aangepast aan de doelgroep
 • Ondersteuning bij het leren omgaan met doelgroep-specifieke hulpmiddelen
 • Open communicatie
 • Ouders betrokken in het leertraject
 • Bijzondere aandacht voor het leren leren en je sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aandacht voor je talenten en interesses
 • Rustgevende en prikkelarme infrastructuur
 • Gestructureerde speel- en leeromgeving
 • Een duidelijke visie rond omgaan met moeilijk gedrag, geënt op herstelgericht en oplossingsgericht handelen
 • Individuele handelingsplannen afgestemd op jouw ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften
 • Flexibele trajecten op maat
 • Een ervaren en betrokken schoolteam van leerkrachten en een trajectbegeleider onderwijs, aangevuld met diverse therapeuten en begeleiders hetzij binnen de school, hetzij vanuit de samenwerking met het begeleidingscentrum.
 • Waar nodig een geïntegreerde samenwerking tussen zorg en onderwijs.

Je kan (onder bepaalde voorwaarden) gebruik maken van het gratis collectief schoolbusvervoer. 

Ondersteuning in de gewone school

Wij bieden ook ondersteuning in het gewoon basisonderwijs voor:

Schooluren

Maandag

9u55-16u05

Dinsdag

8u55-16u05

Woensdag

8u55-12u

Donderdag

8u55-16u05

Vrijdag

8u55-15u35

Er wordt beperkt opvang voorzien op de school zelf, daarnaast wordt samengewerkt met externe partners (voor wie geen gebruik maakt van het begeleidingscentrum).

Inschrijven

Voor welke onderwijstype en vestiging inschrijven?

 

Je kunt inschrijven voor:

 • type 6 blind of slechtziend
 • pedagogische eenheid type 7 doof-slechthorend en STOS

 

Inschrijvingen voor het lopende schooljaar 2022-2023.

 

Er kan nog steeds digitaal ingeschreven worden via deze link

 

Inschrijvingen voor het volgende schooljaar 2023-2024.

 

Er zijn 2 inschrijfperiodes:

 • Inschrijvingen met voorrang (broers/zussen van reeds school lopende kinderen en kinderen van personeel):

Vanaf maandag 08/05/2023 om 8u tot en met vrijdag 26/05/2023 om 18u.

 • Open inschrijvingen:

Vanaf dinsdag 30/05/2023 om 8u. 

 

Wenst u in te schrijven? Neem contact op met de trajectverantwoordelijke onderwijs:

voor type 6: geike.verstraete@de-kade.be

voor type 7: frauke.kesteleyn@de-kade.be

 

De trajectbegeleider onderwijs contacteert u binnen de week om uw inschrijving al dan niet te bevestigen. Is de inschrijving gelukt, dan wordt een moment afgesproken om de inschrijving op school verder af te ronden. 

Vrije plaatsen schooljaar 2023-2024

 • Type 6 kleuter: nog vrije plaatsen.

 • Type 6 lager: nog vrije plaatsen.

 • Type 7 kleuter: nog vrije plaatsen.

 • Type 7 lager: nog vrije plaatsen.

Schoolreglement

Heldere afspraken zorgen voor een goede sfeer en doen het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers vlot verlopen.

Contact

BuBaO Spermalie
Oliebaan 2
8000 Brugge

050 47 19 84
bubao-spermalie@de-kade.be

 

We werken samen met het CLB: https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens