BuBaO SPERMALIE

BuBaO Spermalie biedt onderwijs aan kleuters en lagereschoolkinderen met een visuele beperking, een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis.

 

De school werkt nauw samen met het Begeleidingscentrum (BC Spermalie) op dezelfde campus.

Buitengewone accenten in ons onderwijs:

 

 • Kleine klassen en niveaugroepen bieden basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • Methodieken aangepast aan de doelgroep
 • Ondersteuning bij het leren omgaan met doelgroep-specifieke hulpmiddelen
 • Open communicatie
 • Ouders betrokken in het leertraject
 • Bijzondere aandacht voor het leren leren en je sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aandacht voor je talenten en interesses
 • Rustgevende en prikkelarme infrastructuur
 • Gestructureerde speel- en leeromgeving
 • Een duidelijke visie rond omgaan met moeilijk gedrag, geënt op herstelgericht en oplossingsgericht handelen
 • Individuele handelingsplannen afgestemd op jouw ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften
 • Flexibele trajecten op maat
 • Een ervaren en betrokken schoolteam van leerkrachten en een trajectbegeleider onderwijs, aangevuld met diverse therapeuten en begeleiders hetzij binnen de school, hetzij vanuit de samenwerking met het begeleidingscentrum.
 • Waar nodig een geïntegreerde samenwerking tussen zorg en onderwijs.

 

Ontdek hier meer over de missie en de visie van BuBaO Spermalie.

Leersteun in de gewone school

Via het specifiek Leersteuncentrum Spermalie - De Kade bieden wij ook leersteun in het gewoon basisonderwijs voor:

 • kinderen met een visuele beperking (= type 6).

Contact: Leersteun.type6@de-kade.be

 • kinderen met een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (= type 7).

Contact: Leersteun.type7@de-kade.be

Schooluren

Maandag

9u55-16u05

Dinsdag

8u55-16u05

Woensdag

8u55-12u

Donderdag

8u55-16u05

Vrijdag

8u55-15u35

Er wordt beperkt opvang voorzien op de school zelf, daarnaast wordt samengewerkt met externe partners (voor wie geen gebruik maakt van het begeleidingscentrum).

 

Je kan (onder bepaalde voorwaarden) gebruik maken van het gratis collectief schoolbusvervoer. 

Inschrijven

Onderwijstypes?

 • Type 6 (visuele beperking): kleuter en lager

 • Type 7 (auditieve beperking of spraak- of taalstoornis): kleuter en lager

 

Wanneer inschrijven?

De inschrijvingen gaan door in 2 fases:

 

 • Inschrijvingen met voorrang (broers/zussen van reeds schoollopende kinderen, kinderen van personeel):

29/04/2024 om 8u t.e.m. 17/05/2024 om 17u.

 • Vrije inschrijvingen:

22/05/2024 om 8u t.e.m. 30/06/2024 om 17u.

 

Hoe inschrijven?​

Gelieve contact op te nemen met de desbetreffende trajectbegeleider onderwijs: 

 

Zij bespreken jouw vraag naar inschrijving met je en doorlopen de nodige stappen. 

 

 

We schrijven chronologisch in. Dat betekent dat wie eerst inschrijft, de eerste plaats krijgt.​

Wie niet op tijd kon inschrijven, komt op een wachtlijst terecht. Bij extra open plaatsen, wordt de eerste op de wachtlijst door ons gecontacteerd om een mogelijke inschrijving te bevestigen.​​​​

Vrije plaatsen schooljaar 2024-2025

 • Type 6 kleuter: nog vrije plaatsen.

 • Type 6 lager: nog vrije plaatsen.

 • Type 7 kleuter: nog vrije plaatsen.

 • Type 7 lager: nog vrije plaatsen.

Schoolreglement

Heldere afspraken zorgen voor een goede sfeer en doen het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers vlot verlopen.

Contact

BuBaO Spermalie
Oliebaan 2
8000 Brugge

050 47 19 84
bubao-spermalie@de-kade.be

 

We werken samen met Vrij CLB De Havens:

https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens