BuBaO SPERMALIE

BuBaO Spermalie biedt onderwijs aan kleuters en lagereschoolkinderen met een visuele beperking, een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis. De school werkt nauw samen met het begeleidingscentrum op dezelfde campus.

Buitengewone accenten in ons onderwijs:

 • Kleine klassen en niveaugroepen bieden basisveiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • Methodieken aangepast aan de doelgroep
 • Ondersteuning bij het leren omgaan met doelgroep-specifieke hulpmiddelen
 • Open communicatie
 • Ouders betrokken in het leertraject
 • Bijzondere aandacht voor het leren leren en je sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aandacht voor je talenten en interesses
 • Rustgevende en prikkelarme infrastructuur
 • Gestructureerde speel- en leeromgeving
 • Een duidelijke visie rond omgaan met moeilijk gedrag, geënt op herstelgericht en oplossingsgericht handelen
 • Individuele handelingsplannen afgestemd op jouw ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften
 • Flexibele trajecten op maat
 • Een ervaren en betrokken schoolteam van leerkrachten en een trajectbegeleider onderwijs, aangevuld met diverse therapeuten en begeleiders hetzij binnen de school, hetzij vanuit de samenwerking met het begeleidingscentrum.
 • Waar nodig een geïntegreerde samenwerking tussen zorg en onderwijs.

Je kan (onder bepaalde voorwaarden) gebruik maken van het gratis collectief schoolbusvervoer. 

Ondersteuning in de gewone school

Wij bieden ook ondersteuning in het gewoon basisonderwijs voor:

Schooluren

Maandag

10u15-16u15

Dinsdag

8u45-16u15

Woensdag

8u45-12u05

Donderdag

8u45-16u15

Vrijdag

8u45-15u25

Er wordt beperkt opvang voorzien op de school zelf, daarnaast wordt samengewerkt met externe partners (voor wie geen gebruik maakt van het begeleidingscentrum).

Inschrijven

Wil jij jouw kind graag inschrijven voor volgend schooljaar in BuBaO Spermalie?

Inschrijvingen met voorrang: 03/05/2021 t.e.m. 21/05/2021.

Inschrijven van alle kinderen: vanaf dinsdag 25/05/2021.

 

Inschrijven pedagogische eenheid type 7 doof-slechthorend en STOS: vanaf dinsdag 25 mei om 8u via deze link.

Inschrijven type 6 blind of slechtziend: vanaf dinsdag 25 mei om 8u via deze link.

 

Voor deze datum registreren is belangrijk! Registreren doe je door te mailen naar bubao-spermalie@de-kade.be.

 

Meer informatie over de aanmeldprocedure kan je vinden via deze link.

Zijn er nog vrije plaatsen in de school voor schooljaar 2020-2021?

 • Type 6 kleuter: Er zijn nog vrije plaatsen.

 • Type 6 lager: Er zijn nog vrije plaatsen.

 • Type 7 kleuter: Er zijn nog vrije plaatsen.

 • Type 7 lager: Er zijn nog vrije plaatsen.

Schoolreglement

Heldere afspraken zorgen voor een goede sfeer en doen het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers vlot verlopen.

Contact

BuBaO Spermalie
Oliebaan 2
8000 Brugge

050 47 19 84
bubao-spermalie@de-kade.be

 

We werken samen met het CLB: https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens