Thuisbegeleiding BAS

BAS is een thuisbegeleidingsdienst met verschillende antennepunten verspreid over de provincie. Het antennepunt Noord-West-Vlaanderen is gevestigd in begeleidingscentrum Het Anker (Sint-Andries Brugge), voor Midden-West-Vlaanderen kun je terecht in Sint-Idesbald (Roeselare) en voor Zuid-West-Vlaanderen in Bemok (Kortrijk). De thuisbegeleidingsdienst werkt intensief samen met tal van andere diensten zoals CLB’s, CAW’s, sociale diensten, scholen, kinderopvang en jongerenwelzijn.

BAS biedt opvoedingsondersteuning als je een kind of jongere hebt met een (vermoeden van een) gedrags- en emotionele stoornis. De thuisbegeleider kan werken met de ouders, het kind of de jongere, broers/zussen of de ruimere omgeving (school, grootouders, vrije tijd,…). De begeleiding vertrekt vanuit de hulpvraag van het kind/de jongere en het gezin.

Op welke ondersteuningsvragen kan BAS een antwoord bieden?

  • Tot 18 jaar is begeleiding mogelijk. Meestal is dit thuis in het gezin, maar het kan ook in de ruimere context. Bij peuters en kleuters zoeken we samen met ouders antwoorden en houvast rond het gedrag, de opvoeding en de ontwikkeling van het kind.  Bij tieners is het heel belangrijk dat zowel de ouders als de jongere de begeleiding wensen.
  • Voor kinderen tot 7 jaar kan BAS via Globale Individuele Ondersteuning veranderingen en overgangen in de kinderopvang of in de school ondersteunen. Een begeleider werkt dan een aantal uur mee in de school of kinderopvang zodat je kind zich daar goed opgevangen en begrepen voelt. Tegelijk tonen we de begeleiders daar wat voor jouw kind belangrijk is om erbij te horen. 
  • Soms hebben andere professionelen zoals leerkrachten of begeleiders vragen over omgaan met gedrags- en emotionele problemen. Via outreach kan een begeleider van BAS specifieke knowhow aanreiken rond het werken met of begeleiden van deze kinderen en jongeren.

 

Begeleiding via thuisbegeleidingsdienst BAS is altijd tijdelijk. Gemiddeld duurt een begeleidingsproces twee jaar. In die periode komt een begeleider regelmatig aan huis voor een contact van één tot anderhalf uur.

Zorg op maat

Hoe lang, hoe vaak en hoe intensief de begeleiding is, kan voor elk kind, elke jongere of elk gezin anders zijn. De ondersteuning begint met luisteren naar jouw vragen en wensen. 
In een kennismakingsgesprek op de dienst bekijken we of een begeleiding mogelijk is en wanneer die eventueel van start kan gaan. We spreken af waar en hoe dikwijls de begeleiding plaatsvindt. Op het moment dat de zorg start, maken we een overeenkomst op. Dit is een wederzijds engagement.

Financiering en regelgeving

Begeleiding door thuisbegeleidingsdienst BAS is rechtstreeks toegankelijk. Voor elk begeleidingsmoment betaal je een kleine bijdrage. Outreach en Globale Individuele Ondersteuning zijn gratis. Als Rechtstreeks Toegankelijke Hulp niet volstaat, kijken we samen met jou welke stappen er nodig zijn om intensievere zorg te kunnen krijgen.  

Wachtlijst?

Thuisbegeleidingsdienst BAS krijgt heel veel vragen. Daardoor is er momenteel een wachttijd om begeleiding te kunnen opstarten. Vragen rond heel jonge kinderen proberen we heel snel te beantwoorden en krijgen voorrang op de wachtlijst.

Contact

Regio Noord- West-Vlaanderen

Begeleidingscentrum Het Anker

Beisbroekdreef 12

8200 Brugge

 

050 39 09 35

bas@de-kade.be

Regio Midden- West-Vlaanderen

O.C. Sint-Idesbald

Mandeldreef 1

8800 Roeselare

 

051 24 26 94

bas@sint-idesbald.broedersvanliefde.be

Regio Zuid- West-Vlaanderen

Begeleidingscentrum Bemok

Walle 115

8500 Kortrijk

 

056 21 58 37

bas@bemok.be