OBC (Observatie- en Behandelingscentrum) De Berkjes

OBC (Observatie- en Behandelings centrum) De Berkjes

OBC De Berkjes is het enige observatie- en behandelingscentrum in West-Vlaanderen voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Sinds 2018 is OBC De Berkjes een onderdeel van vzw De Kade.

Close-up van plant met op achtergrond twee jongens in de tuin

Financiering en regelgeving

Behandeling en diagnostiek in OBC De Berkjes wordt sinds 1 januari 2020 gefinancierd door het Agentschap Opgroeien.   

Luister naar wat mijn gedrag verzwijgt,

voordat je het wegveegt...

Luister naar wat mijn gedrag verzwijgt, voordat je het wegveegt...

Jonge kinderen spelen voetbal op speelplaats in twee teams

Zorg op maat

Omdat probleemgedrag vaak een signaal is van onderliggende, vastlopende relaties, richten we ons niet op gedragsverandering op korte termijn. We gaan samen met jou én je gezin op zoek naar de betekenis en de beleving van dat gedrag, om te komen tot diepgaand en duurzaam herstel.

 

We werken met leefgroepen waarin we jou in je dagdagelijks gedrag leren kennen. Wat we observeren, wordt gekaderd om het gedrag te begrijpen. Zo kunnen we ook aangeven hoe zowel jijzelf als je gezin of andere betrokkenen er op een andere manier mee kunnen omgaan.

 

De kinderen en adolescenten verblijven in De Berkjes, maar als leven in groep even te moeilijk of niet nodig is, gebeurt de begeleiding in aparte contacten of in de thuissituatie. School lopen kan op dezelfde locatie in BuBaO De Berkjes of in een andere school. We zorgen uiteraard voor goed overleg tussen het OBC en de school en verwachten van de ouders actieve medewerking bij de begeleiding.

 

Elk behandelproces begint met luisteren naar jouw vragen en mogelijkheden en het aftoetsen van jouw wensen. We spreken af welke doelen we nastreven, wat belangrijke aandachtspunten zijn en welke ondersteuning we geven: individuele begeleiding, dagopvang of verblijf. Ook jouw vragen over hoe je alle documenten in orde krijgt en wat voor jou de kosten zijn, krijgen een antwoord.

 

Wil je meer weten over OBC De Berkjes? Neem contact met ons op.

Contact

Wil je meer weten over OBC De Berkjes of heb je vragen? Neem contact met ons op:

 

E-mail: obc-deberkjes@de-kade.be
Telefoon: 050 38 14 64