Leersteun in de gewone school

Leerlingen in het gewoon onderwijs met specifieke ondersteuningsnoden kunnen vanaf 1 september 2023 beroep doen op leersteun (de nieuwe naam voor ‘ondersteuning’). Het nieuwe Decreet Leersteun bepaalt hoe leersteun vorm krijgt.

 

Vanuit De Kade bieden wij leersteun aan voor kleuters, leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs met een attest type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking of spraak- en taalstoornis).

 

We organiseren dit vanuit het Specifiek Leersteuncentrum De Kade – Spermalie en zijn actief in de provincies West-Vlaanderen (type 6 en 7) en Oost-Vlaanderen (enkel type 6).

E-mail banner Nieuw Leersteundecreet

Buitengewone expertise

Onze leersteunteams zitten verankerd in het expertise- en samenwerkingsnetwerk De Kade. Dit netwerk bestaat uit een onderwijs- en zorgpijler en investeert in kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie.

 

Ondersteuners, leerkrachten en medewerkers zorg (zowel basis als secundair) werken allemaal samen rond visuele, auditieve en communicatieve beperkingen, elk vanuit hun eigen specifieke invalshoek. Zo ontwikkelen we allerlei methoden, materialen, aanpakken, hulpmiddelen in het belang van de leerling.

 

Jouw leerondersteuner vertrekt dus vanuit Buitengewoon Onderwijs met een rugzak vol gespecialiseerde knowhow om jou te ondersteunen in het gewoon onderwijs.

Haalbare inclusie

Ons uitgangspunt is: ‘gelijk waar kan, specifiek waar nodig’.

 

Met onze gespecialiseerde leersteun op maat willen we jou als leerling versterken.

 

We gaan na wat jij precies nodig hebt om…

  • je goed te voelen op school;
  • leerwinst te boeken;
  • alle lessen in de klas te kunnen volgen;
  • gelijkwaardig te kunnen deelnemen aan het schoolgebeuren.

 

Indien nodig realiseren we samen met de school een aangepast leerprogramma.

 

Daarnaast willen we scholen gewoon onderwijs versterken door leerkracht-, team- en schoolgerichte ondersteuning te bieden. Zo ontwikkelen ook zij de nodige kennis en vaardigheden om jou zo goed mogelijk te begeleiden.

Hoe beroep doen op ons?

Scholen voor gewoon onderwijs kiezen een leersteuncentrum met wie ze willen samenwerken.

 

Voor de leersteun van leerlingen met een visuele beperking (type 6) en een auditieve beperking of spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (type 7) kunnen de leersteuncentra op hun beurt een beroep doen op specifieke kennis van een specifiek leersteuncentrum. 

 

Zit je in het gewoon onderwijs, heb jij specifieke onderwijsbehoeften en nood aan specifieke leersteun (type 6 of type 7) in het gewoon onderwijs?

Ga dan in gesprek hierover met het zorg- en CLB-team van jouw school, het leersteuncentrum van de school of contacteer iemand van ons specifiek leersteuncentrum.

schema

De andere kijk op de wereld van een blinde geeft ons nieuwe inzichten. Dit is een enorme verrijking voor mezelf en voor de leerlingen van de klas. 

- Juf Sofie -

De andere kijk op de wereld van een blinde geeft ons nieuwe inzichten. Dit is een enorme verrijking voor mezelf en voor de leerlingen van de klas.

- Juf Sofie -