Ondersteuner Type 7

BuBaO Spermalie biedt onderwijs aan kleuters en lagereschoolkinderen met een visuele beperking, een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis. De school werkt nauw samen met het begeleidingscentrum op dezelfde campus.

Taakomschrijving

We zijn op zoek naar een ondersteuner in het Ondersteuningsteam T7 Basisschool. Als ondersteuner biedt je ondersteuning aan kinderen met spraak-en taalstoornis en/ of leerlingen met een auditieve beperking in het gewoon kleuter en lager onderwijs.

Wat verwachten wij?

 • Diploma: lerarendiploma
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met kinderen met een beperking, eventueel ook met kinderen met STOS of een auditieve beperking.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een onderwijscontext.
 • Je woont bij voorkeur in de regio Kortrijk.
 • Je beschikt over eigen vervoer.
 • Je kan goed omgaan met kinderen.
 • Je kan expertise opbouwen omtrent de doelgroep, deze expertise kunnen overbrengen en uitdragen.
 • Je kan leerdoelstellingen bepalen en de voorbereiding en ondersteuning afstemmen op die doelen in afspraak met de school.
 • Je kan informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...).
 • Je hebt kennis van en interesse in didactiek kleuter en lager.
 • Je kan specifieke methodieken aanleren, toepassen en overbrengen in de school.
 • Je kan werkgerelateerde administratie bijhouden.
 • Je kan overleg plegen met leerkrachten, ouders en in team.
 • Je jan zelfstandig werken, maar tegelijkertijd ook samenwerken.
 • Je bent communicatief.
 • Je werkt doelgericht.
 • Je kan plannen en ordenen.
 • Je bent flexibel: je aanpassen aan verschillende (school)teams en in veranderende omstandigheden.
 • Je beschikt over de nodige zelfreflectie.

Wat bieden wij?

 • Type contract: contract van bepaalde duur (van 1/09/2022 t/m 30/06/2022)
 • Jobtime: voltijdse opdracht ASV = 22u (leerlinggebonden)
 • Start: 1/09/2022
 • Een nieuwe uitdaging en veel leermogelijkheden in onze organisatie.
 • Een enthousiast en multidisciplinair team met betrokken collega’s waar je op kan rekenen.
 • Een onthaaltraject zodat je snel je weg vindt in onze organisatie.

Interesse?

Je kan solliciteren door je CV en motivatiebrief door voor 22/08/2022 te mailen naar petra.deleu@de-kade.be (Coördinator T7) en ines.breemersch@de-kade.be (Coördinator T7).

Tewerkstellingsplaats

BuBaO Spermalie
Oliebaan 2
8000 Brugge

Door te solliciteren ga je akkoord met onze privacyverklaring sollicitanten.