Kenniscentrum
 

Kenniscentrum

Expertise maakt het verschil

Door in te zetten op de ontwikkeling van specifieke expertise, maakt De Kade werk van een inclusieve samenleving die mensen met een beperking gelijke kansen biedt. Wij delen graag onze expertise. Reguliere diensten en professionelen in de eerste lijn kunnen via de outreachfunctie beroep doen op het expertisecentrum. Scholen kunnen terecht in de ondersteuningsnetwerken.

Ook voor andere voorzieningen of gespecialiseerde centra kunnen we vorming op maat bieden.

Sommige interne opleidingen stellen we ook open voor derden.

Steun hoeft trouwens niet altijd financieel te zijn. Een kans geven aan een jongere met een beperking om in jouw bedrijf stage te doen, is minstens even waardevol!

Outreach

Outreach is bedoeld voor professionelen die vragen hebben over de ondersteuning van personen met een beperking. Organisaties zoals Kind & Gezin, scholen en CLB’s, mutualiteiten, OCMW’s, thuisverplegers of werkgevers kunnen bij ons terecht. We geven advies en info onder de vorm van een workshop of overleg en vertrekken daarbij vanuit jouw vragen en noden. Outreach is gratis.
 

Wil je meer weten? Heb je een vraag? Neem contact op met

één van onze thuisbegeleidingsdiensten:

of met de vormingsdienst: vormingsdienst@de-kade.be

Vorming

De Kade biedt ook vormingen op maat aan. Zo geven we bijvoorbeeld regelmatig gastcolleges bij hogescholen over uiteenlopende onderwerpen. Op basis van jouw vraag bekijken we wat er mogelijk is. Omdat we hiervoor geen subsidiëring kunnen krijgen, vragen we een vergoeding die de loonkost en de kosten dekt. Heb je een vraag naar vorming? Wil je meer weten over wat er mogelijk is? Contacteer ons: vormingsdienst@de-kade.be

Bibliotheek

De bibliotheken in Spermalie en Het Anker hebben in de loop van de jaren een grote collectie boeken, tijdschriften, eindwerken en beeldmateriaal (DVD’s) bijeengebracht. Ze bevat uiteraard vooral informatie over de verschillende vraagstellingen waarop De Kade een antwoord formuleert. Je vindt er ook speldozen, didactische pakketten en kinder- en jeugdboeken.

 

De catalogus biedt een aanbod voor medewerkers, stagiairs en onze cliënten (via medewerker). Indien er een vraag is naar specifiek ontlenen van didactisch materiaal of vraag naar verdiepende informatie kan je contact opnemen met de vormingsdienst van De Kade.

 

Contacteer ons: bibliotheek.spermalie@de-kade.be

Spel-o-theken De Kade

Speel-o-theek De Piepbal en spel-o-theek Het Anker beschikken over een ruim aanbod van speelgoed en spellen.

 

Bij speel-o-theek De Piepbal kan je terecht voor de uitleen van speelgoed en spellen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. Naast uitleen van materiaal, kan je er ook langskomen en gebruik maken van de speelruimte, de snoezelruimte en een aangepaste computerruimte. Ontdek hier meer over de speel-o-theek De Piepbal.

 

Op de website van Spel-o-teek Het Anker kan je je laten inspireren door een ruim spellenaanbod. Deze spellen zijn in ingedeeld volgens leeftijd, het aantal spelers, al dan niet therapeutisch… Daarnaast vind je er ook telkens welke vaardigheid je via deze spellen kan oefenen/stimuleren. Omwille van praktische redenen is uitleen van deze spellen enkel mogelijk voor medewerkers en gebruikers van De Kade.