Algemeen Directeur Zorg vzw De Kade

Vzw De Kade is een sterk expertisenetwerk van zorg- en onderwijspartners dat kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking kansen geeft zich te ontplooien en kwaliteit van bestaan te ontwikkelen. Met beperkingen refereren we onder andere naar autisme, sensoriële beperkingen en gedrags- en emotionele stoornissen.

Net zoals het onderwijsaanbod is het zorgaanbod van De Kade lokaal verankerd dankzij onze verschillende campussen: de begeleidingscentra (BC's) Spermalie en Het Anker en het Observatie en Behandelingscentrum (OBC) De Berkjes.

Centraal zowel in de relatie met de gebruiker als in het HR beleid staan onze waarden krachtgerichtheid, innovatie, expertise, samenwerking, dialoog, vertrouwen en authenticiteit.

In 2024 komt de functie van Algemeen Directeur Zorg vacant. Je maakt deel uit van het Kadedirectieteam en geeft als sociaal ondernemer leiding aan een geëngageerd en divers team van ongeveer 700 zorgmedewerkers.

Taakomschrijving

De Kadedirectie is een team vier directeurs. Ze hebben samen eindverantwoordelijkheid rond de dagelijkse werking en zijn verantwoordelijk voor het beleidsvoorbereidend werk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Bestuursorgaan.

 

De taken omvatten onder andere:

 

 • Overzicht houden en een gecoördineerd beleid voeren voor het geheel van de organisatie.
 • Beleidsplannen en visies ontwikkelen, opvolgen en evalueren.
 • Verbinding leggen en samenwerking faciliteren tussen alle entiteiten in de organisatie.
 • De vinger aan de pols houden rond maatschappelijke ontwikkelingen en hun belang voor De Kade.

Taken en verantwoordelijkheden als Algemeen Directeur Zorg:

 

 • Eindverantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse werking rond duurzaam personeelsbeleid, financieel beleid, pedagogisch en agogisch beleid, communicatiebeleid.
 • Coachend leiding geven aan de zorgdirecteurs en samen met hen werken aan een positief werk- en leefklimaat. Leidinggevenden ondersteunen in onvoorziene omstandigheden, vastgelopen situaties.
 • Algemene processen overzien en coördineren: beleidsplanning, arbeidsvoorwaarden, administratie, kwaliteit, opnamebeleid en capaciteitsbeheer, inzet van middelen, intra- en intersectorale ontwikkelingen…
 • Actief externe relaties ontwikkelen en onderhouden in functie van beleidsontwikkeling en belangen van de organisatie, de gebruikers en de medewerkers. 
 • Beleidsvoorbereidend werken rond nieuwe evoluties en maatschappelijke tendensen (samen met andere organisaties) en streven naar een anticiperend beleid.
 • Initiatieven nemen en processen organiseren om het beleidsplan te realiseren.

Wat verwachten wij?

Vereisten

 

 • Masterdiploma
 • Ervaring in de zorgsector
 • Ervaring als leidinggevende

 

Competenties

 

Sociaal ondernemer:

 • Prioriteiten leggen, plannen en organiseren, innoveren, beslissen…
 • Overzicht houden en verbinding leggen
 • Balanceren van financieel beleid en maatschappelijk/sociaal beleid waarin onze gebruikers centraal staan

 

Leidinggevende kenmerken:

 • Verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet
 • Resultaatgericht werken
 • Duidelijke en respectvolle communicatie
 • Krachtgericht omgaan met medewerkers: feedback, dialoog, autonomie en vertrouwen kunnen geven én ook aansturen
 • Coördineren en delegeren
 • Transparant en waarderend personeelsbeleid dat medewerkers kansen biedt
 • Stressbestendigheid, veerkracht
 • Zelfinzicht en bereid eigen leiderschap verder te ontwikkelen
 • Inspirerend - mogelijkheden zien

Wat bieden wij?

 • Voltijdse functie met sectorconforme verloning én extralegale voordelen
 • Start inlooptraject voorjaar 2024, volledig opnemen functie oktober 2024.

 

Interesse?

 • Solliciteren tot 15 juni 2023 ten aanzien van Lieve Standaert, voorzitter van het bestuursorgaan: Lieve.standaert@de-kade.be
 • Meer info over deze functie: Paul Bulckaert, huidige Algemeen Directeur Zorg: paul.bulckaert@de-kade.be

Tewerkstellingsplaats

Potterierei 42
8000 Brugge

Door te solliciteren ga je akkoord met onze privacyverklaring sollicitanten.