Ondersteuning in de gewone school

De ondersteuningsteams van De Kade bieden ondersteuning bij het volgen van gewoon onderwijs aan leerlingen die blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend zijn of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis hebben.

 

Ondersteuning krijgen vanuit onze ondersteuningsteams kan voor kleuters, leerlingen in het lager onderwijs, scholieren in het secundair onderwijs en voor studenten in het hoger onderwijs. De ondersteuningsteams van De Kade zijn actief in scholen verspreid over de provincie West-Vlaanderen. Leerlingen met een visuele beperking ondersteunen we ook in gewone scholen in het westelijke deel van Oost-Vlaanderen.

E-mail banner Nieuw Leersteundecreet

Haalbare inclusie

Ons uitgangspunt is: ‘gelijk waar kan, specifiek waar nodig’.
 

Met onze gespecialiseerde ondersteuning op maat willen we jou als leerling versterken.
We gaan na wat jij precies nodig hebt om…

  • … je goed te voelen op school.
  • … alle lessen in de klas te kunnen volgen.
  • … gelijkwaardig te kunnen deelnemen aan het schoolgebeuren.

 

Indien nodig realiseren we samen met de school een aangepast leerprogramma.


Daarnaast willen we scholen gewoon onderwijs versterken door leerkracht-, team- en schoolgerichte ondersteuning te bieden. Zo ontwikkelen ook zij de nodige kennis en vaardigheden om jou zo goed mogelijk te begeleiden.

Samenwerking

Jouw ondersteuner zal in eerste instantie samen aan de slag gaan met jou en jouw leerkrachten in de gewone school.  
 
Daarnaast werken we nauw samen met 

  • het CLB,  

  • diverse professionelen binnen en buiten de gewone scholen: zorgcoördinatoren, pedagogische begeleidingsdiensten, revalidatiecentra, thuisbegeleidingsdiensten, …  

  • het expertisenetwerk De Kade. 

 

Samen met al deze partners tekenen we vanuit jouw noden een ambitieus en haalbaar inclusief traject uit. We bepalen de doelen waarop wordt ingezet en de acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken. 

Expertisenetwerk De Kade

Onze ondersteuners werken nauw met elkaar samen en wisselen regelmatig expertise uit. Daarnaast situeren de ondersteuningsteams zich ook binnen het expertisenetwerk De Kade. Dit netwerk investeert in kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie. Voor bepaalde doelgroepen wisselen we Vlaanderen breed, en soms ook ver over de landsgrenzen heen, expertise uit. Jouw ondersteuner kan dus ook beroep doen op deze gespecialiseerde kennis vanuit de scholen en Het Begeleidingscentrum van De Kade. 

Aanmelding

 

Heb jij specifieke onderwijsbehoeften en nood aan ondersteuning in het gewoon onderwijs?  

Van zodra je een (gemotiveerd) verslag hebt van het CLB kan de school voor gewoon onderwijs jou aanmelden. Dit kan het hele jaar door gebeuren via: 

 

De andere kijk op de wereld van een blinde geeft ons nieuwe inzichten. Dit is een enorme verijking voor mezelf en voor de leerlingen van de klas. 

- Juf Sofie -

De andere kijk op de wereld van een blinde geeft ons nieuwe inzichten. Dit is een enorme verrijking voor mezelf en voor de leerlingen van de klas.

- Juf Sofie​​​​​​​ -

Contact

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact met ons op. 

Ondersteuningsteam Type 6

Studenten hoger onderwijs Type 6 en Type 7 

Oliebaan 2B, 8000 Brugge 

ondersteuningsteam.type6@de-kade.be

 

050 47 19 84 (BuBaO Spermalie)

050 47 19 85 (BuSO Spermalie)

Ondersteuningsteam Type 7 

Oliebaan 2B, 8000 Brugge 

ondersteuningsteam.type7@de-kade.be

 

050 47 19 84 (BuBaO Spermalie)

050 47 19 85 (BuSO Spermalie)