MDT

Het Multidisciplinair Team (MDT) is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit maakt extra zorg of financiële tussenkomst bij noodzakelijke hulpmiddelen mogelijk. Zorg kan in de vorm van begeleiding aan huis, verblijf of dagopvang. Individuele materiële bijstand gaat over woningaanpassingen, communicatiehulpmiddelen of hulpmiddelen voor meer comfort in het dagelijks leven. MDT Spermalie is gespecialiseerd in oplossingen voor de problemen van doven en slechthorenden, doofblinden, blinden en slechtzienden, kinderen met STOS en mensen met een autismespectrumstoornis.

Contact

Wil je weten wat we voor jou kunnen doen? Contacteer ons:

 

E-mail: mdt@de-kade.be

Telefoon: 050 33 62 29