Trajectbegeleider Zorg in de eenheid voor Dove en slechthorende kinderen en jongeren met taal-, spraakontwikkelingsstoornis - BC Spermalie

Taakomschrijving

De trajectbegeleider-zorg  heeft een inhoudelijke coachende staffunctie; in nauwe samenwerking met het leidinggevend team en de medewerkers.

 

Taken en verantwoordelijkheden richten zich op volgende deelgebieden binnen de eenheid:

 • De werking op kleuterleeftijd.
 • De opvolging en verder uitbouw van zorgvernieuwing binnen de RTH- werking (rechtstreeks toegankelijke hulp) van de eenheid.
 • Opvolging intake-processen in nauwe samenwerking met de trajectbegeleider onderwijs en de gezinsbegeleider.

 

Als trajectbegeleider-zorg van de kleuterwerking 

 • ben je verantwoordelijk voor het goed verloop van de processen (opstellen/evalueren/bijsturen) rond de Individuele  dienstverleningsovereenkomst (IDO)  en handelingsplan binnen het multidisciplinaire team.
  Dit betekent: creëren en opvolgen van een gepaste zorg op maat in dialoog met de gebruiker, duiden van de hulpvraag van de kleuter en zijn/haar gezin naar alle betrokkenen, afstellen van de hulpvraag en vastleggen van de prioriteiten in de (doelgroep-specifieke) begeleiding. Dit in nauwe samenwerking met de gezinswerker, het begeleidingsteam en de betrokkenen medewerkers van onderwijs.
 • zorg je voor een orthopedagogische inbreng met het oog op  maximale ontwikkelingskansen,  en een optimaal welbevinden van de jonge kinderen binnen hun context. Soms zijn observaties of onderzoek hiervoor aangewezen.
   

Als trajectbegeleider van de RTH werking

 • ondersteun je medewerkers van zorg in hun werk.
 • verken je samen met de ouders, de kinderen en het team waar de prioriteiten liggen in deze laag intensieve ondersteuningsvorm.
 • zorg je waar nodig voor een orthopedagogische inbreng.
 • denk je mee over de verdere toepassing en uitbouw van begeleidingsvormen binnen de aanwezige middelen.
   

Als betrokkene bij de intakeprocessen 

 • hou je contacten en werk je samen met betrokken professionelen, verzamel je gegevens mbt beeldvorming en vraagverheldering tav zorgzwaarte; geef je toelichting (informatie/bezoek) bij de mogelijkheden van Zorg en werk je mee aan interne doorstroming,  doorverwijzing of afronding.

 

Als staffunctie in de eenheid

 • werk je samen met het leidinggevend team van de eenheid ifv een gedragen en coherente visie op de werking van de eenheid.
 • Werk je mee aan projecten en vormingen m.b.t. de doelgroep.
 • Volg je nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld mee op en neem je een taak op ten aanzien van de toegewezen functies.

Wij verwachten

 • Een persoon met een diploma Master (Licentiaat) in de klinische orthopedagogie.
 •  Kennis van de doelgroep ( kleuters of ervaring STOS, Doof-slechthorend), inzichten in het krachtgericht werken en ervaring met het coachen van teams, strekken tot aanbeveling. 
 • Een persoon die de missie en visie van het begeleidingscentrum Spermalie onderschrijft en die werkt conform het arbeidsreglement en het kwaliteitshandboek.

Volgende waarden staan hierin centraal : authentiek; krachtgericht; dialoog-samenwerken; vertrouwen; expertise en vernieuwen  

 • Een persoon die beschikt over volgende competenties:
  • Een respectvolle houding t.a.v. zowel gebruikers als anderen, met ruimte voor empowerment.
  • Een positieve, stimulerende en constructieve manier van samenwerken met alle betrokkenen.
  • Vaardigheden in teamcoaching.
  • Vaardigheden in schriftelijke en mondelinge communicatie (vorming geven, verslaggeving, voorzitten vergaderingen, …).
  • Hanteren van meervoudige partijdigheid.
  • Zelfstandig kunnen werken met zin voor initiatief en betrokkenheid in de job.
  • Bereidheid tot het versterken van de eigen expertise, volgen van vorming, inbrengen nieuwe inzichten en trekken van projecten.
  • Kennis pc-gebruik, vnl. Office.
  • Nederlandstalig met functionele kennis Frans en Engels.

Wij bieden

 • Een contract van 0,5 FTE van onbepaalde duur, te starten 17/08/2021
 • Een boeiende job in een dynamische, mensgerichte en innoverende werkomgeving.
 • Een multidisciplinair team van enthousiaste, betrokken collega’s.
 • Een uitgebreid vormingsaanbod en de kans om specifieke expertise te ontwikkelen.
 • Een ruime verlofregeling en eerlijke verloning volgens de barema’s van het PC 319.01.

Interesse?

Je kan solliciteren door je CV en motivatiebrief voor 21/06/2021 door te mailen naar Tine.vandenwouwer@de-kade.be (directeur Zorg voor kinderen en jongeren met een sensorische beperking).

Tewerkstellingsplaats

Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge

Door te solliciteren ga je akkoord met onze privacyverklaring sollicitanten.