Trajectbegeleider Zorg ( 0,85 FTE) in de eenheid Taal&Communicatie - Begeleidingscentrum Spermalie

Taakomschrijving

Als lid van het leidinggevend team neem je taken op binnen de aansturing en coaching van de teams van de afdeling

 • om samen verantwoordelijkheid op te nemen  op basis van een coherente visie op de werking en het inhoudelijk beleid van de eenheid.
 • in het realiseren van zorg voor de gebruiker.
 • in het realiseren van de afstemming tussen zorg en onderwijs. 
 • in het ontwikkelen en toepassen van de samenwerking en feedback-cultuur in het team  en betrokken derden.
 • in het ontwikkelen en toepassen van (doelgroepspecifieke) expertise, in het bijzonder expertise rond STOS  en professionele ontwikkeling, in het bijzonder met betrekking tot mobiele en ambulante werkvormen in de hulpverlening.  
 • op het naleven van procedures en wetgeving. 

Als trajectbegeleider ben je in deze opdracht expliciet actief op volgende domeinen:

 • Toepassing van zorg op maat via individuele trajecten: voor kinderen tot 12/13 jaar omwille van een spraak- en taalontwikkelingsstoornis met het oog op  maximale ontwikkelingskansen en een optimaal welbevinden van de jongere binnen zijn/haar context.
 •  directe begeleidingen: onderzoek, observatie of individueel gesprek  met de kinderen of hun ouders/verwanten of hun netwerk.
 • De psychosociale ondersteuning door het begeleidingsteam of  via eigen rechtstreekse interventies zoals individuele gesprekken.
 • Procesbegeleiding en bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking, teamontwikkeling en zelfsturing
 • Actieve medewerking aan projecten en vormingen m.b.t. de doelgroep of algemene thema’s in de zorg.

Als leidinggevende neem je een actieve rol op in de samenwerking met het directieteam minderjarigen met een sensoriele beperking.

Wij verwachten

 • een diploma Master (Licentiaat) in de pedagogische of psychologische wetenschappen, bij voorkeur uit de richting klinische orthopedagogie of klinische psychologie.
 • kennis van de doelgroep, inzichten in het krachtgericht werken en ervaring met het coachen van teams, strekken tot aanbeveling.
 • een respectvolle houding t.a.v. zowel gebruikers als anderen, met ruimte voor empowerment.
 • een positieve, stimulerende en constructieve manier van samenwerken met alle betrokkenen vanuit meervoudige partijdigheid.
 • vaardigheden in teamcoaching en leidinggeven.
 • vaardigheden in schriftelijke en mondelinge communicatie (vorming geven, verslaggeving, voorzitten vergaderingen, …).
 • zin voor initiatief, zelfstandig werk  en betrokkenheid in de job.
 • bereidheid tot het versterken van de eigen expertise, volgen van vorming, inbrengen nieuwe inzichten en trekken van projecten.
 • vlotte Kennis pc-gebruik, vnl. Office
 • dat je Nederlandstalig bent met functionele kennis Frans en Engels.

Wij bieden

 • een contract van onbepaalde duur (0,85 FTE).  Bij opstart kan dit tijdelijk opgetrokken worden tot 1 FTE. Startdatum ten laatste 4/01/2021, bij voorkeur vroeger.
 • een boeiende job in een dynamische, mensgerichte en innoverende werkomgeving.
 • een multidisciplinair team van enthousiaste, betrokken collega’s.
 • een uitgebreid vormingsaanbod en de kans om specifieke expertise te ontwikkelen.
 • een ruime verlofregeling en eerlijke verloning volgens de barema’s van het PC 319.01.

Plaats tewerkstelling: Snaggaardstraat 9 te Brugge.

Interesse?

Je kan solliciteren door voor 23/10/2020 je CV én motivatiebrief door te mailen naar tine.vandenwouwer@de-kade.be (directeur zorg kinderen en jongeren met een sensoriële beperking).

De sollicitatiegesprekken gaan door op dinsdag 27 oktober 2020.

Tewerkstellingsplaats