Pediater - CAR Spermalie

Taakomschrijving

Het Centrum Ambulante Revalidatie Spermalie staat al meer dan 50 jaar garant voor kwalitatief hoogstaande, gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie voor kinderen met een autismespectrumstoornis, ADHD, gehoorstoornis, mentale beperking, complexe ontwikkelingsstoornissen, cerebrale parese. Daarnaast behandelen we volwassenen met een gehoorstoornis.

Het Centrum Ambulante Revalidatie maakt deel uit van het expertisenetwerk De Kade vzw (www.de-kade.be).

Ons team bestaat uit een NKO-arts, kinderarts, neuropediater, kinder- en jeugdpsychiater, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, audiologen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, assistenten in de psychologie, administratieve en logistieke medewerkers.

 

Uw job

 • Diagnostiek en behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van) complexe ontwikkelingsstoornissen.
 • Je neemt deel aan de patiëntbesprekingen.
 • Je helpt het beleid inhoudelijk mee ontwikkelen.

Wij verwachten

 • een erkend arts-specialist pediater met interesse in de kinderneurologie en in revalidatie en diagnostiek bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen.
 • vlotte communicatie, flexibiliteit en oplossingsgericht kunnen werken.
 • dat je de evoluties van de actuele denkkaders en expertise rond ontwikkelingsstoornissen op de voet volgt.
 • dat je handelt in complexe vraagstukken vanuit meerzijdige partijdigheid.
 • dat je de visie, missie en kernwaarden van de Kade onderschrijft.

Wij bieden

 • een contract onbepaalde duur (aantal uren te bespreken - geen wachtdiensten).
 • een verloning volgens het nieuw barema van adviserend geneesheer op basis van het KB van 11/06/2011. Zelfstandig statuut of bediendencontract.
 • maaltijdcheques, fietsvergoeding, extra-legale vakantiedagen.
 • een zeer gevarieerde job in samenwerking met een deskundig en collegiaal team.
 • veel kans om dieper in te gaan op complexe medische problematieken.
 • intervisiemogelijkheden met collega’s in het Centrum Ambulante Revalidatie en De Kade.

Interesse?

Meer info
Contacteer Dr. Marie De Loof (marie.de.loof@reva-spermalie.be), medisch directeur

of Delphine Dewulf, algemeen directeur (delphine.dewulf@reva-spermalie.be)

050/ 33 96 43

 

Hoe solliciteren?

Stuur voor 31/07/2020 uw CV en motivatiebrief naar delphine.dewulf@reva-spermalie.be en marie.deloof@reva-spermalie.be of naar Ruddershove 6, 8000 Brugge.

Tewerkstellingsplaats

CAR Spermalie, Ruddershove 6, 8000 Brugge