Orthopedagoog / Trajectbegeleider onderwijs - BuSO Spermalie

Taakomschrijving

 • Je geeft samen met de klassenraad vorm aan en houdt overzicht over de onderwijstrajecten van de leerlingen.
 • Je maakt samen met de coördinatoren deel uit van de leidinggevende teams van de eenheden sensorisch-afstemming (Type 6 en Type 7).
 • Je bent een teamcoach die samen met directie het beleid vanuit De Kade en de overheid implementeert.

Wij verwachten

 • een diploma orthopedagoog (Master).
 • een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.
 • dat je de professionele norm van leidinggevende in een eenheid ‘sensorisch afstemming’ als uitgangspunt hanteert.
 • dat je het beleid vanuit De Kade en de overheid implementeert.
 • dat je teams en medewerkers aanstuurt op basis van de professionele norm van de leraren.
 • dat je goed kan samenwerken en beschikt over sterke coachingsvaardigheden.
 • je de kwaliteitsontwikkeling van onderwijs in opleidingsvorm 1, 2 en 4 bevordert en borgt.
 • deskundigheid m.b.t. cyclisch proces van handelingsplanning.
 • dat je voeling hebt met de onderwijs- en ondersteuningsnoden van leerlingen met verslag BuSO type 6 – type 7.
 • opvolging van de professionalisering van medewerkers en personeelsbeleid (aanwerving, coaching, teamevaluatie,…).
 • efficiënt inzetten en beheer van de toegewezen middelen.
 • engagement om samen met directie de verdere ontwikkeling van zelfsturende teams in het organisatiemodel van De Kade (en specifiek in BuSO Spermalie) vorm te geven.
 • dat je onmiddellijk beschikbaar bent om mee te lopen in de voorbereidingen van het volgende schooljaar.

Prestatieregeling op basis van orthopedagoog in buitengewoon onderwijs.

Wij bieden

 • een contract bepaalde duur (1 FTE).
 • autonomie in het uitvoeren van de functie.
 • collegiale ondersteuning, coaching en vorming.

Interesse?

Kathleen Deweerdt

Directeur BuSO Spermalie T6 en T7

Je kan solliciteren door je CV én motivatiebrief voor 29/05/2020 te mailen naar kathleen.deweerdt@de-kade.be.

Gesprekken zullen via video-call georganiseerd worden.

Tewerkstellingsplaats

Secundaire School Spermalie   (vzw De Kade)
Oliebaan 2 
8000 Brugge