Orthopedagoog - BuBaO Spermalie

Taakomschrijving

Samen met de orthopedagoog, coördinator onderwijs, leerkrachten en therapeuten werk je mee aan een kwaliteitsvol onderwijsaanbod in de afdeling T7 voor kinderen tussen 2,5 en 13 jaar die doof of slechthorend zijn en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis hebben.

Als orthopedagoog heb je zowel een inhoudelijke als een leidinggevende functie:
 

INHOUDELIJK:

 • Coördineren, evalueren en bijsturen van het proces van handelingsplanning.
 • Opvolgen van het individuele traject van de leerlingen.
 • Leiden van klassenraden en overlegmomenten.
 • Uitwerken van een pedagogisch-didactische visie en leerlijnen voor de afdeling.
 • Ondersteuning bieden bij het uitwerken van pedagogische thema’s.
 • Mee vormgeven en bijsturen van het pedagogisch beleid van de afdeling en de school.
 • Coördineren en ondersteunen bij crisissituaties.

 

LEIDINGGEVEND:

 • Aansturen van het team in samenwerking met de orthopedagoog en coördinator.
 • Organiseren en leiden van inhoudelijke personeelsvergaderingen.
 • Stimuleren van de teamontwikkeling: activeren van de zelfsturing bij het team.
 • Coachen van het team bij het aanbieden van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod.
 • Mee ontwikkelen van een professionele norm voor het team.

Wij verwachten

 • een diploma master in de pedagogische wetenschappen/psychologie.
 • bij voorkeur ervaring met het werken in een onderwijscontext.
 • volgende persoonsgebonden competenties:
  • Communicatief
  • Initiatiefnemer
  • Samenwerken
  • Enthousiast
  • Flexibel
 • volgende professionele competenties:
  • Je hanteert een communicatieve begeleidingsstijl en weet het team te motiveren en te betrekken.
  • Je hebt kennis van oplossingsgericht werken en kan dit toepassen in coachende gesprekken.
  • Je bouwt expertise op omtrent de doelgroep en kan deze overbrengen en uitdragen.

Wij bieden

 • een contract van 01-09-2020 tot 30-06-2021.
 • een halftijdse opdracht: 20/40.
 • een boeiende job in een dynamische werkomgeving.
 • een multidisciplinair team van enthousiaste, betrokken collega’s.
 • een uitgebreid vormingsaanbod en de kans om specifieke expertise te ontwikkelen.

Interesse?

Je kan solliciteren door ten laatste tegen 17/08/2020 je CV én motivatiebrief door te mailen naar kathleen.hoens@de-kade.be (directeur basisschool Spermalie).

Tewerkstellingsplaats

BuBaO Spermalie
Oliebaan 2
8000 Brugge