Ondersteuner Type 7 - BuBaO Spermalie

Taakomschrijving

Ondersteunen van kinderen met spraak- en taalstoornis en/of leerlingen met een auditieve beperking in het gewoon kleuter- en lager onderwijs.

Wij verwachten

 • dat je in het bezit bent van een lerarendiploma.
 • dat je zelfstandig en doelgericht werkt, goed kan plannen.
 • dat je je kan aanpassen aan verschillende (school)teams en veranderende omstandigheden.
 • dat je communicatief bent, vlot samenwerkt met anderen en enthousiast bent.
 • ervaring in het werken met kinderen met een beperking, eventueel ook met kinderen met STOS of een auditieve beperking.  Bij voorkeur heb je ervaring met het werken in een onderwijscontext.
 • dat je expertise opbouwt omtrent de doelgroep, die kan overbrengen en uitdragen.
 • dat je leerdoelstellingen bepaalt en de voorbereiding en ondersteuning afstemt op die doelen, in afspraak met de school.  De doelen dienen geëvalueerd en indien nodig aangepast te worden.
 • dat je informatie verzamelt en lessen voorbereidt (voorbereidingsfiche, methode,...).
 • dat je orthopedagogische methodieken aanleert, toepast en overbrengt in de school.
 • dat je werkgerelateerde administratie bijhoudt.
 • dat je overlegt met leerkrachten, ouders en in team.
 • dat je bij voorkeur in de regio Ieper, Menen of Diksmuide woont en beschikt over eigen vervoer.

Wij bieden

een contract van voltijdse opdracht ASV = 22u (leerlinggebonden) van 01/09/2020 tem 30/06/2021.

Interesse?

Je kan solliciteren door ten laatste tegen 20/10/2020 je CV én motivatiebrief door te mailen naar Petra Deleu en Hilde Derre, coördinatoren type 7 petra.deleu@de-kade.be 

hilde.derre@de-kade.be

Tewerkstellingsplaats

BuBaO Spermalie
Oliebaan 2
8000 Brugge