(Kinder- en jeugd)psychiater - Begeleidingscentrum Spermalie

Taakomschrijving

 • Je onderzoekt, diagnosticeert en behandelt volwassenen en kinderen met psychopathologie. Een deel van hen heeft een visuele en/of auditieve stoornis, soms in het kader van een complex meervoudige aandoening. Een ander deel van hen heeft ASS en/of GES.
 • Je participeert in het verwerkingsproces van de beperking, zowel bij de ouder, als bij de persoon en zo nodig in de behandeling van de verstoorde ouder-kind relatie.
 • Je adviseert op domeinen van ontwikkeling en je ondersteunt ouders en begeleiders in hun opvoedkundige rol.
 • Je neemt een actieve rol op in ronde tafel besprekingen over volwassenen en kinderen met psychopathologie. Aan deze ronde tafel gesprekken kunnen zowel ouders, als begeleiders, gezinswerkers, leerkrachten en orthopedagogen deelnemen.
 • Je stuurt het multidisciplinair team aan dat instaat voor de volwassene of het kind.
 • Je overlegt waar nodig met externe zorgverleners.
 • Je kan kritisch reflecteren over je eigen handelen in teamoverleg en intervisie.
 • Je handelt deontologisch correct met aandacht voor het beroepsgeheim, rechten van het kind en respect voor je medewerkers.
 • Je bent bereid je te verdiepen in de specifieke vragen en problemen zoals deze voorkomen bij volwassenen en kinderen met een visuele en/of auditieve stoornis.
 • Je bent vertrouwt met verschillende denkkaders, zoals systeemtheoretisch, psychodynamisch en probleem oplossend werken. Of je bent bereid je hierin verder te verdiepen. Een ander denkkader is ook welkom. Het kan onze werking versterken.

Wij verwachten

 • een arts met de erkenning kinder- en jeugdpsychiater of psychiater. Of in opleiding tot psychiater.
 • dat je de missie en visie van De Kade, zoals hierboven beschreven onderschrijft.
 • een respectvolle houding ten aanzien van volwassenen en kinderen, hun vertegenwoordigers en andere medewerkers.
 • bereidheid om de kansen van volwassenen en kinderen ten volle te benutten.
 • collegialiteit, luisterbereidhei en flexibiliteit.

Wij bieden

 • een contract onbepaalde duur (6u/week)
 • een eerlijke verloning op zelfstandige basis voor het werk dat niet kan vergoed worden in RIZIV prestaties. Daarnaast worden de RIZIVprestaties zeer vlot uitbetaald.
 • samenwerking met een collega kinder- en jeugdpsychiater die je met raad en daad kan bijstaan. Daarnaast kan je overleggen met de artsen van de andere eenheden.
 • omkadering door medewerkers: zowel artsen en psychologen, als ander begeleidend personeel met een uitgebreide kennis over de beperkingen van de gebruikers en hun implicaties in het dagelijks leven.
 • de kans om deze job te combineren met een andere job, hetzij binnen De Kade, als buiten De Kade.
 • een boeiende job in een dynamische, mensgerichte en innoverende werkomgeving.
 • een multidisciplinair team van enthousiaste, betrokken collega’s.

Plaats tewerkstelling: BC Spermalie, campus Snaggaardstraat, campus De Polder en campus Het Anker

Interesse?

Je kan solliciteren door zo voor 01/09/2020 je CV én motivatiebrief door te mailen naar katrien.keppens@de-kade.be (medisch directeur - Kinderneurologe)

Tewerkstellingsplaats