Gezinsbegeleid(st)er (20u) en begeleid(st)er (12u) - campus Spermalie

Taakomschrijving

Binnen de afdeling autisme van het Begeleidingscentrum Spermalie zijn we op zoek naar een maatschappelijk werker (M/V) die bereid is om 20u gezinsbegeleiding te combineren met 12u begeleiding in een dagopvangroep voor adolescenten met autisme.

 

Als gezinsbegeleider sta je in voor volgende taken:

 • Het verkennen, begrijpen en verduidelijken van de hulpvraag van de gebruiker in relatie tot het gezin.
 • De brugfunctie tussen de ouders en het ruimere netwerk van de gebruiker enerzijds en het multidisciplinair team (begeleiders, coördinator, trajectbegeleider) rondom de gebruiker anderzijds.
 • Op een oplossingsgerichte wijze ondersteunen van gezinnen in het omgaan met de (pedagogische) uitdagingen die zich binnen hun gezin stellen.
 • Contacten met andere diensten binnen en buiten de voorziening i.f.v. samenwerking, oriëntering, …
 • Ondersteunen bij vragen van ouders m.b.t. sociale administratie en opvolgen van het administratief dossier.
 • De gezinsbegeleider is vertrouwd met sociaal-administratieve procedures (verhoogde kinderbijslag, de aanvraagprocedure persoonsvolgend budget, inkomensvervangende tegemoetkoming, …)
 • De gezinsbegeleider neemt telefonische permanentie op (’s avonds, weekend), volgens een afgesproken rolbeurt met het ruimere team.

 

Als begeleider in de groep dagopvang sta je in voor volgende taken:

 • Ondersteunen van de jongeren tijdens het middagmaal, studie, activiteitenprogramma, …
 • Individuele begeleiding van mentorjongeren
 • Begeleiden van het groepsgebeuren en de onderlinge interacties tussen de jongeren
 • Afstemming met de betrokken school van de jongere i.f.v. het traject

Wij verwachten

 • een diploma Bachelor maatschappelijk werk (of gelijkwaardig).
 • ervaring in het constructief samenwerken met ouders en gezinnen. Kennis van autisme sterkt tot aanbeveling.
 • dat je de missie en visie van De Kade onderschrijft en comform werkt met het arbeidsreglement en het kwaliteitshandboek.
 • dat je beschikt over volgende competenties:
  • Een respectvolle houding t.a.v. gebruikers (jongeren, ouders, …) met ruimte voor empowerment.
  • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden (luisteren, meerzijdig partijdig, respectvol, meta-positie kunnen innemen,…).
   Hierbij oog hebben voor de juiste afstand-nabijheid.
 • een positieve, stimulerende en constructieve manier van samenwerken met alle betrokkenen.
 • dat je zelfstandig kan werken met zin voor initiatief en betrokkenheid in de job.
 • zin voor nauwkeurigheid, dat je planmatig en punctueel kan werken.
 • bereidheid tot het voortdurend versterken van de eigen expertise, volgen van vorming
 • kennis pc-gebruik, vnl. Office
 • kennis van Nederlands met functionele kennis Frans en Engels

Wij bieden

 • een contract van bepaalde duur tot 31/08/2022, met kans op verlenging (vrijstaande positie). Een combinatie van 20u gezinsbegeleiding en 12u begeleider dagopvang.
 • een boeiende job in een dynamische, mensgerichte en innoverende werkomgeving.
 • een multidisciplinair team van enthousiaste, betrokken collega’s.
 • een uitgebreid vormingsaanbod en de kans om specifieke expertise te ontwikkelen.
 • een ruime verlofregeling en eerlijke verloning volgens de barema’s van het PC 319.01.

Interesse?

Je kan solliciteren door je CV en motivatiebrief voor 31/08/2021 door te mailen naar mieke.geernaert@de-kade.be (directeur zorg kinderen en jongeren met autisme).

Tewerkstellingsplaats

Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge

Door te solliciteren ga je akkoord met onze privacyverklaring sollicitanten.