Coördinator zorg kinderen en jongeren met een meervoudige sensoriële beperking - Begeleidingscentrum Spermalie

Taakomschrijving

 • De coördinator zorg behoort tot het leidinggevend team en heeft een coachende en leidinggevende opdracht.
 • Als coördinator zorg werk je nauw samen met de collega's van het leidinggevend team (trajectbegeleiders zorg en trajectbegeleiders en coördinator onderwijs), de gezinswerkers en de teams van begeleiders ifv een gedragen en cohorente visie op de werking.
 • Je hebt als voornaamste taken:
  • het mee ontwikkelen en uitdragen van een helder kader (doelstellingen, resultaten en de werkkaders) waarbinnen medewerkers zich kunnen bewegen en zo zelfstandig mogelijk een zinvol, evenwichtig en werkbaar takenpakket kunnen uitvoeren.
  • het coachen van medewerkers en teams op gebied van deze zelfsturing, waarbij medewerkers alle kansen krijgen om naar eigen capaciteit zoveel mogelijk verantwoordelijkheid op te nemen in functie van de gebruiker.
  • het coachen van medewerkers op gebied van zelfontplooiing, expertiseontwikkeling en welbevinden binnen de job.
  • activeren van groei en ontwikkeling in teams, managen van conflicten en teamdynamieken
  • opvolgen van organisatorische, technische en onderhoudsaspecten.
  • meewerken aan het inhoudelijk beleid van de afdeling (visie, kaders, doelstellingen,...) en dit implementeren binnen de werking; ondersteuning van de inhoudelijke en praktische werking binnen de leefgroepen.
  • optreden als verbinding tussen teams en directie. 

Wij verwachten

 • een persoon met minimum een bachelordiploma in de orthopedagogie met bij voorkeur minimum 5 jaar ervaring in de residentiële zorg of ervaring in het coachen van teams.
 • een persoon die de missie en visie van het begeleidingscentrum Spermalie-Het Anker onderschrijft en die werkt conform het arbeidsreglement en het kwaliteitshandboek.  Onze kernwaarden: krachtgericht, dialoog-samenwerken, vertrouwen, expertise en vernieuwen.
 • een persoon die beschikt over volgende competenties:
  • open en respectvol kunnen communiceren.
  • een positieve, stimulerende en constructieve manier van samenwerken met alle betrokkenen.
  • vaardigheden in teamcoaching en leidinggeven.
  • vaardigheden in schriftelijke en mondelinge communicatie (vorming geven, verslaggeving, voorzitten vergaderingen,...).
  • authentiek en loyaal zijn en werken volgens het principe van meervoudige partijdigheid.
  • zelfstandig kunnen werken met zin voor initiatief en betrokkenheid in de job.
  • zelfkritisch zijn en over een gezonde dosis leervermogen en innovatieve kracht beschikken.
  • kennis PC-gebruik, vnl. Office.
  • nederlandstalig met functionele kennis Frans en Engels.

Wij bieden

 • een contract onbepaalde duur van 0,75 FTE, met ingang ten laatste op 22 augustus 2021.
 • een gevarieerde en uitdagende job in een dynamische en lerende organisatie, die sterk het accent legt op doelgroepspecifieke expertise.
 • samenwerking in een gespecialiseerd, multidisciplinair en betrokken team.
 • een uitgebreid vormingsaanbod en de kans specifieke expertise te ontwikkelen.
 • een eerlijke verloning volgens de barema's van het PC 319.

Interesse?

Je kan solliciteren door je CV én motivatiebrief tot 26 april 2021 te mailen naar tine.vandenwouwer@de-kade.be (zorgdirecteur voor minderjarigen met een sensoriële beperking).

U kunt deze persoon telefonisch contacteren via het algemeen nummer van het begeleidingscentrum 050/340.341.

Tewerkstellingsplaats

Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge

Door te solliciteren ga je akkoord met onze privacyverklaring sollicitanten.